12. Xem Video‎ > ‎

Giáo-lý

GV Lê minh Châu thuyết giảng Đề tài CHAY LỄ NIỆM 1

GV Lê minh Châu thuyết giảng Đề tài CHAY LỄ NIỆM 3

GV Lê minh Châu thuyết giảng Đề tài CHAY LỄ NIỆM 5

 

Bé HÀ TƯỜNG VI thuyến giảng Đề tài NHÂN QUẢ

 

Bé HOÀNG MINH thuyết giảng Đề tài CHỮ TU

 
 

Bé HOÀNG MINH thuyết giảng Đề tài TỊNH ĐỘ

GV Lê minh Châu thuyết giảng Đề tài CHAY LỄ NIỆM 2

GV Lê minh Châu thuyết giảng Đề tài CHAY LỄ NIỆM 4

 
 

Bé Thu Nguyệt - Giải đáp Nghi vấn

 

Bé DIỆU HIỀN ngâm bài TÌNH YÊU

 

CHÍ TÂM - CHÍ THANH giới thiệu đọc Thi Văn và Chuyện bên Thầy

Comments