LỜI CUỐI

LỜI CUỐI

         Con tằm đã nhả rốt đường tơ để trả nợ dâu. Nó không ước vọng gì, chỉ muốn nghỉ yên trong kén.

         Dù dở, dù hay xin quý vị hãy quét gom "CẶN-BÃ" lại đem bón dưới những khóm hoa, giúp sức cho các nụ đua nhau bừng nở trong khắp vườn hoa đạo:

                 "Cho hương đạo thắm,

                  Cho màu đạo tươi !"

         Bấy giờ, quý vị lần lượt nhặt những bông hoa diễm lệ, kết thành tràng hoa lộng lẫy, để trang nghiêm ngày lễ hội. Xin đừng ai ngó ngàng đến "CẶN-BÃ", cứ để nó tự phân hóa và hòa mình biến nhập vào lòng đất lạnh.

         Thế là xong! Nó đã hoàn thành chức năng thấp thỏi của mình trong một giai đoạn luân hồi !

                 Sự thế trả về cho cuộc thế,

                 Cửa Không chỉ giữ tấm lòng Không.

                                           Cuối đông 1998

                                            NHƯ SANH
 
Comments