113. TỰ NHẮC MÌNH DỄ HƠN

113. TỰ NHẮC MÌNH DỄ HƠN

         Có chú em gặp Bác Hai và nói lên ước vọng:

          - Phải con được gần Bác thường, để nhờ Bác nhắc nhở, khuyến khích con tu tiến trong những lúc đạo tâm mình lui sụt, như vậy đỡ biết bao nhiêu!

         Bác nói:

          - Thôi đi! Mình tự nhắc nhở mình mau hơn, chờ người ngoài nhắc lâu lắm. Ví dụ: Nửa đêm cháu chợt nghĩ quấy gì đó, ai mà nhắc cho kịp!

         Cả nhà cười ồ!
 
Comments