110. CÔNG ĂN CHAY BỎ HẾT

110. CÔNG ĂN CHAY BỎ HẾT

         Không rõ do sơ xuất đã ăn lộn thức ăn mặn hay không, một bà lão đến hỏi:

          - Chú Hai! Mình ăn chay trường mà sơ ý ăn lộn đồ mặn, vậy thì công ăn chay từ trước bỏ hết rồi phải không Chú?

         Bác không nói hết hay còn, mà muốn khơi dậy lòng hỷ xả của bà nên nói:

          - Tôi ăn chay cũng lâu lắm rồi, mà ăn xong bữa nào là bỏ liền bữa nấy, đâu đợi tới ăn lộn mới bỏ!

         Bà cười thỏa mãn.
 
Comments