109. SAO HAY ĐỤNG CHẠM ?

109. SAO HAY ĐỤNG CHẠM ?

         Có ông bạn hỏi Bác Hai:

          - Anh Hai à! Tại sao mình đi đâu cũng hay bị đụng chạm chống đối quá, mình không ráng nhẫn chắc phải có lắm chuyện xích mích phiền phức.

         Bác đáp:

          - Tại cái "ngã" của mình to quá nên hay đụng chạm cọ quẹt đó! Tốp nhỏ lại một chút sẽ ít đụng chạm rắc rối.

         Đến chừng nào chúng ta được "vô ngã" sẽ mặc tình tự tại, dạo khắp bốn phương.

         Ông bạn cười hỏi tiếp:

          - Nhẫn là nhịn chịu rồi, còn nhẫn Ba La Mật là sao nữa Anh?

          - Nhẫn Ba La Mật quá tầm với của mình, chờ đến mức trưởng thành nào đó mới có thể thực hiện được.

         Tạm dụ như: Người mẹ thấy con bò ra gần mé ao, lật đật chạy đến bế nó vào. Nó không biết ơn còn dẫy nẫy cào cấu mẹ nó, thế mà bà vẫn nhẫn chịu. Nhẫn ở đây là một lối nói, chứ thật ra bà chẳng có dằn nhẫn gì cả. Vì tình thương chan hòa cùng khắp.

         Nhẫn như vậy tạm gọi là nhẫn ba la mật.
 
Comments