101. DẠY TU MÀ KHÔNG TU

101. DẠY TU MÀ KHÔNG TU

         Có một cô đến than phiền với Bác:

          - Con còn đứa con gái út mười sáu tuổi,nó không thích tu hành, cứ ham đua đòi theo vật chất xa hoa. Con khuyên lơn ngọt ngào thì nó còn nghe chút đỉnh, còn hễ rầy la thì nó làm dữ, cự cãi lại. Có khi không dám cự bằng lời lẽ, thì nó ra nhà sau dằn xán đồ đạc tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con nầy, không biết phải làm sao. Mình dạy nó tu mà nó không chịu tu!

         Bác mĩm cười nói:

          - Còn nó cũng dạy cô tu mà cô không chịu tu!

         Cô ấy hiểu ý nên cười xòa.
 
Comments