032. CHỈ TOÀN THẤT BẠI

32. CHỈ TOÀN THẤT BẠI

         Một đứa cháu nói với Bác:

          - Bác Hai ơi! Bác già yếu lắm vậy Bác truyền lại cho tụi cháu những cái "thành công" trên bước đường tu hành của Bác đi, để Bác qua đời mang theo uổng lắm!

         Bác đáp:

          - Rất lấy làm tiếc là Bác không thành công gì hết chỉ toàn "thất bại" không hà!

         Nó cười chắc không hiểu ý nên không hỏi thêm gì nữa.

         Bác thấy vậy nói thêm:

          - "Thất bại là mẹ thành công" đó cháu!
 
Comments