161. SỐNG SAO KHỎI KHỔ

161. SỐNG SAO KHỎI KHỔ

                 "Trong hội ngộ đã sẵn mầm ly biệt,

                  Trong an vui có ngầm chứa khổ đau."

         Khổ vui là hai mặt của một thực thể, làm sao tách rời ra được? Câu hỏi: "SỐNG SAO KHỎI KHỔ" tìm đâu ra đáp số? Họa chăng chỉ có liều mạng mộc gánh khổ tiếp cho người. Các bậc thánh nhân còn mong:

                 "Biết sao trút hết gánh về ta mang,

                  Mang cho hết tai nàn thế giới."

         Điều này chắc hơi khó! Có cháu học sinh hỏi:

          - Sống sao khỏi khổ, Bác Hai?

         Cháu nó không rành đạo lý lắm nên mình không giải thích nhiều với nó được. Bác đáp gọn:

          - Muốn khỏi khổ phải sống vị tha. Còn sống vị kỷ quá thì phải khổ.

         Sợ nó còn ngờ vực Bác nói thêm:

          - Sống vị tha dù lên đoạn đầu đài cũng an lòng như những vị anh hùng vì nước vong thân, đến ngày tàn vẫn an lòng vì đã hy sinh đời mình cho quê hương, cho dân tộc. Còn kẻ quá vị kỷ dù làm vua cũng chẳng yên, vẫn lo sợ đủ điều: sợ mất ngôi, sợ phản thần, ám sát...

         Tóm lại, sống vị kỷ thì luôn bị phiền não, âu lo, còn sống vị tha dù rất gian khổ vẫn cảm thấy an vui hạnh phúc.
 
Comments