141. TRẺ CON NÓI CÓ ĐÚNG ?

141. TRẺ CON NÓI CÓ ĐÚNG ?

         Có nhà hiền triết nói: "Tôi treo tấm bảng ghi: Ai vào nhà tôi, xin hãy bỏ các quan niệm truyền thống bên ngoài.  Không một ai đến cả!"

         Đành rằng chúng ta phải học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm của người trước. Nhưng có phải chăng, kiến thức quan niệm xưa đều đúng cả? Như quan niệm rằng: "Trẻ con luôn nói sự thật, dù có hại cho cha mẹ nó, nó cũng không hề biết đặt điều dối trá hay dấu diếm."

         Tục ngữ có câu: “Đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ.”

         Câu chuyện "Trẻ con nói có đúng sự thật?" dưới đây là chuyện có thật. Tuy nó chưa đến đỗi gây đau thương cho đương sự, nhưng cũng là một sự cảnh giác. Chúng ta nên xét lại về những quan niệm được truyền thừa của xã hội, của người xưa. Và hãy buông bỏ đi truyền thống, quan niệm để nhìn thấu rõ sự thật.

         Mời quí vị cùng theo dõi câu chuyện sau đây mà Bác Hai có lần được chứng kiến:

         Em bé độ 3 tuổi, được ba mẹ cưng lắm! Làm cái khoen vàng 24K cho nó đeo. Bữa nọ, con nhỏ lối xóm dụ cho ăn mận và lột khoen của nó dấu đi.

         Hay mất khoen vàng, cả nhà gạn hỏi bé. Nó ngẩn ngơ giây lâu rồi quả quyết:

          - Dì Bảy con lấy! Dì lấy của con ở trong buồng đó!

         Rồi nó quay sang nói với Dì:

          - Dì không trả, con về méc ba cho coi!

         Dì Bảy nó đã tới giờ đi học. Vừa đi vừa than: "Nếu không kiếm ra được chiếc khoen chắc bữa nay tôi phải bị đòn!"

         Lát trưa, nhờ mấy đứa lối xóm làm chứng nên con nhỏ ăn cắp khoen phải trả lại.

         Chuyện bình thường thôi, nhưng có điều chúng ta hay quan niệm rằng "Con nít nói là đúng sự thật" bây giờ nên XÉT LẠI !

 
Comments