133. MONG GẶP PHẬT

133. MONG GẶP PHẬT

         Làm sao tìm gặp người mà mình không biết tí gì về họ cả?

         Dù người ấy ở ngay trước mặt hay sống chung với mình, mình cũng chẳng gặp. Vì gặp mà không biết cầm bằng cũng như không.

         Chuyện "MONG GẶP PHẬP" dưới đây nói lên cái mâu thuẫn trớ trêu buồn cười của kẻ mong cầu.

         Cũng bà Ba thật thà kia hỏi thêm:

          - Chú Hai! Tôi tu sở nguyện mong gặp Phật. Chú nhắm coi tôi gặp Phật được không?

         Bà nghĩ như là Bác có huệ vậy. Bác cười hỏi:

         - Mà bà biết Phật ra làm sao không?

          - Dạ không biết!

          - Không biết làm sao mà gặp. Biết đâu chừng hồi mai này đi chợ, chen vô chỗ đông, bà lấn Phật chúi nhủi mà không hay đó à !

 
Comments