132. NHỔ RĂNG TỘI KHÔNG ?

132. NHỔ RĂNG TỘI KHÔNG ?

         Có câu tư tưởng: "Sợ tội là chi? Hay đó chính là cái tội?"

         Người lương thiện phải biết sợ tội lỗi để tránh những việc làm có phương hại đến mình và người. Đó là điều rất tốt đẹp. Sao lại bảo sợ tội chính là cái tội?

         Bất cứ việc gì thái quá hoặc không hợp thời cơ đều bị phản ảnh ngược lại cả.

         "Câu chuyện nhổ răng tội không?" ngắn ngủi, dí dỏm đã nói lên cái nghịch lý của lòng tốt đặt sai định hướng. Nhắc ta nên có tầm nhìn rộng rãi chính xác hơn về những lời khuyên dạy của người xưa.

                 "Thân thể phát phu thọ ư phụ mẫu"...

         Câu chuyện xảy ra như sau:

         Có bà già hiền lành chân thật lắm. Bà nghĩ cái thân này do cha mẹ sinh thành, sinh sao để vậy không dám sửa đổi thêm bớt. Bà còn cái răng lung lay, ê nhức muốn nhổ mà sợ tội. Một hôm gặp bác, bà hỏi:

         - Chú Hai! Nhổ răng có tội không chú?

         Bác cười nói:

          - Tội mà ít, còn để vậy tội nhiều hơn!

         Bà giật mình hỏi:

          - Sao vậy chú?

         - Nhổ có đau một chốc là hết. Còn để vậy đau nhức lâu ngày tội cho cái thân nhiều hơn!  Bác trả lời.

 
Comments