128. NHẬN ĐƯỢC CÁI NGU

128. NHẬN ĐƯỢC CÁI NGU

                          "Biết lầm, lầm đã khỏi mình,

                 Như ngoài hình mới biết hình tròn vuông."

         Khỏi phải tìm kiếm cái khôn, chỉ nhận được cái ngu của mình là khôn rồi vậy!

         "Ráng nhận được cái ngu" là câu trả lời cho một người bạn hỏi:

         - Tu là làm sao?

         Với cả một bồ đầy cao ngạo tự mãn! Câu hỏi nầy của người quen với Bác. Anh này học thức khá mà tánh hơi cao ngạo. Bác trả lời:

         - Tôi tu là “rán nhận ra cái ngu của mình !”

         Ông bạn không nói gì, không biết ông có hài lòng chăng? Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi ngày qua mà mình nhận thấy mình ngu thêm một chút là có tiến bộ.

                 "Biết được cái ngu là đã khôn vậy!"

 
Comments