120. CÓ TIN CHẮC KIẾP NẦY SIÊU THOÁT ?

120. CÓ TIN CHẮC KIẾP NẦY SIÊU THOÁT ?

         Có chàng tu sĩ, ít nói, ngày đêm nôn nã tu hành, mong mau đắc quả. Bỗng một hôm chàng ta rêu rao là mình đã thành đạo. Y đi khắp xóm làng giảng giải đạo lý "um sùm bát nhã", khuyên mọi người tu theo y sẽ kết quả nhanh chóng:

         - Tu cái rụp !

         - Thành Phật cái rụp !

         - Độ đời cái rụp !

         Cũng may vài tháng sau y tỉnh trí lại.

         Việc tu hành cần phải:

                          "Kiên tâm mới thấy cơ trời,

                 Đừng gieo nữa buổi chiều thời muốn ăn".

         Đường tu bất luận mau lâu, phải đạt đến công viên quả mãn, phước huệ tròn đầy mới mong siêu thoát. Nếu ta quá nôn nóng, rồi thời gian lần lượt trôi qua, mãi không thấy gì tức niềm tin bị chao đảo, dẫn đến bán đồ nhi phế uổng công. Hoặc quá bôn chôn e rồi phải "thành Phật cái rụp" như chàng cư sĩ trên thì quả là tai hại.

         Lời giải đáp câu hỏi: "Có tin chắc kiếp này siêu thoát không?" Nêu lên quan điểm tu hành không bị lệ thuộc vào yếu tố thời gian.

         Và câu chuyện như sau:

         Một hôm, đến thăm người em bạn, trò chuyện giây lâu, bạn Bác hỏi:

         - Anh tu mà có tin chắc kiếp này siêu thoát không?

         Bác đáp:

         - Tôi tin tôi không nổi rồi, vì thấy mình tu lôi thôi quá! Có điều dám quả quyết là không bao giờ lui sụt, bỏ tu. Chẳng những kiếp này mà dù trải muôn kiếp nữa cũng vẫn tu. Bởi tu là hạnh phúc, tu là làm đẹp cuộc đời, cho nên không bao giờ thối chuyển. Còn tin kiếp này siêu thoát hay không là điều tôi không mấy quan tâm đến.

         - Trả lời không quá vậy !  Bạn Bác nói.
 
Comments