165. LÀM SAO KHỎI LẪN

165. LÀM SAO KHỎI LẪN

         Năm với tháng qua dần. Cái già nua bệnh tật kéo đến hành hạ con người! Mang lấy xác thân, cơ thể và các múi não bị lão hóa. Trí nhớ bị xói mòn, suy tư, nói làm lẫn lộn ngu ngây!

         Làm sao khỏi lẫn?

         Đó là vấn đề bức xúc cho khoa học hiện đại:

                  "Sức lên Trời xuống biển có thừa,

                  Nhưng thiếu sức ngăn ngừa bệnh lão!"

         Các Tôn giáo có làm gì hơn để giúp con người thoát khỏi già, bệnh, chết?

         Định luật thiên nhiên, Thành, Hoại phải như thế, nhưng trước khi nghiệp quả chưa muồi, với thời gian còn đó, ta có thể tự an định tinh thần chuyên tâm hướng thiện để giảm bớt nỗi bi đát của kiếp người.
Chuyện "Làm Sao Khỏi Lẫn" dưới đây hun đúc tinh thần ta vươn lên để đổi thay phần nào số phận không may.

         Có cháu hỏi:

         - "Con thấy mấy người già thường hay lẫn quá! Vậy làm sao khỏi bị lẫn hở Bác?

         Bác đáp:

         - "Muốn khỏi lẫn hãy ráng tu ngay khi còn sáng suốt".

         - Ráng tu nhưng cũng bị lẫn rồi làm sao?

         - Chuyên lo tu hiền, làm lành niệm Phật dù có lẫn cũng chẳng sao! Bác thuật lại chuyện chú em bị "mad" kể trên cho cháu nó nghe và nói thêm:

         "Có ông Đại uý bị thằng lính say rượu chửi! Ông ta đánh nó.” Nhiều người can: "Nó say quá biết gì, ông đánh nó tội nghiệp." Ông đáp: - Nó muốn chửi tôi lâu lắm rồi, có điều không dám nói ra. Nay mượn hơi rượu mới chửi ra đó, chớ phải mới chửi đây đâu! Say sao không chửi dòng họ nó mà chửi tôi!"

         Mình không ưa lối đánh đập người như vậy, nhưng xét kỹ thì ông ta nói cũng có lý.

         Nghe người ta nói mấy ông già, bà cả hay lẫn quá! Một ông bạn Bác nói:

         - "Không phải già mới lẫn đâu, họ lẫn hồi còn trẻ kìa!"

         Ý kiến trên rất đúng. Khi lớn tuổi, các múi não bị lão hóa, lý trí không còn suy xét phải trái người ta chỉ hành động theo tập quán, theo thói quen hằng ngày thôi. Có người lẫn, suốt ngày cứ cúng lạy hoài, gặp ăn xin có bao nhiêu tiền móc cho hết. Hoặc có người tối ngày cứ chửi hết đầu trên đến xóm dưới. Người thì gặp đồ đạc của ai cũng lấy về nhà, còn mắng người ta ăn cắp của mình nữa v.v…

         Thế nên ta hãy ráng tu hiền ngay từ bây giờ, để ngày kia dù có bị nghiệp chẳng lành lẫn lộn thì nhờ tập quán tốt, có lẫn chắc cũng dễ thương, không đến nỗi làm phiền gia đình và chòm xóm.
 
Comments