114. TÔN GIÁO GIEO MÊ TÍN ?

114. TÔN GIÁO GIEO MÊ TÍN ?

         Tôn giáo có gieo mê tín như lắm người nói thế không?

         Có người hỏi Bác Hai:

         - Tôn giáo sao hay gieo mê tín quá vậy anh? Chừng gỡ được cũng trầy vi tróc vẩy.

         Bác đáp:

         - Không phải đâu! Mê tín là khởi nguyên của tôn giáo. Nếu không có mê tín sẽ không có tôn giáo. Có điều một chánh giáo thì dẫn người ta từ mê tín đến trí tín, từ bờ mê sang bến giác. Còn tà giáo thì gây mê mờ thêm, đưa người đi sâu vào mê lộ!

         Tóm lại, cái gì mình chưa hiểu tường tận mà tin đều là mê tín cả, dù là tin theo Phật hay khoa học...
 
Comments