170. CHƯA CHỊU CHẾT

170. CHƯA CHỊU CHẾT

         Có người bạn cùng tuổi với Bác, nay ông đã chết rồi! Lần đó, ông bị vỡ bao tử, đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp. Bác hay tin đến thăm.

         Ông nói:

         - Hồi đó giờ tu, mà tôi chưa phát đại nguyện. Bây giờ tôi phát đại nguyện rồi anh.

         Bác không hỏi xem ông phát đại nguyện gì, ra sao? Mà lại nói:

         - Tôi như anh, tôi khỏi phát đại nguyện, kể như hôm đó bao tử khâu không kịp, mình đã chết rồi là yên.

         - Ừa! Tôi cũng tính như anh vậy, miễn vợ con nó xuôi một bề thì thôi.

         - Vậy là anh chưa chịu chết, đã chết lại còn miễn cái nỗi gì nữa!
 
Comments