098. ĐÃ CÓ ĐÁP BÙ

98. ĐÃ CÓ ĐÁP BÙ

         Có lần, Bác Hai bế một em bé độ hai tuổi, nựng nịu, hôn hít giây lát rồi đưa trả cho ba nó và nói:

         -Nuôi con cực nhọc, vậy chớ nó đã có đáp bù rồi đó!

         Ba em bé nói nựng con:

         - Lớn lên làm nuôi ba nghe con!

         Bác Hai đính chính:

         - Chẳng phải đợi sau này lớn lên nó báo hiếu đâu, mà ngay bây giờ nó đã bù đáp rồi.

         Ba em bé vừa hôn con vừa cười nói:

         - Bác Hai khác hơn các vị cư sĩ ở chỗ đó.
 
Comments