091. NIỆM PHẬT THA THIẾT

91. NIỆM PHẬT THA THIẾT

         Có chú cư sĩ chuyên về pháp môn niệm Phật. Chú tối kỵ chữ "ái" dù là tình quyến thuộc cũng vậy. Chú khuyên em cháu phải dẹp bỏ tình luyến ái.

         Một hôm, chú ghé thăm Bác và nói:

         - Nhờ anh giúp đỡ giùm tôi một chuyện, là mình làm sao niệm Phật cho được tha thiết đây?

         Bác biết ý chú, nên nói:

         - Theo ý tôi, muốn niệm Phật thiết tha thì phải tăng trưởng tình thương!

         Chú trân trối nhìn Bác, ngầm ý hỏi vì sao?

         Bác thí dụ:

         Như mình có người thân: cha, mẹ, anh, em, chồng, vợ, gì đó... rất thương mến, đang lâm trọng bệnh hấp hối, mình niệm Phật cầu gia hộ. Tình thương giữa mình và người thân ấy tha thiết bao nhiêu, thì sự niệm Phật của mình cũng tha thiết bấy nhiêu.

         Không phản đối, nhưng Bác biết chú không hài lòng.

         Sau, Bác đem chuyện trên kể lại cho vài đứa cháu nghe, có một cháu xác nhận:

         - Bác Hai nói con rất công nhận. Lần đó mẹ con mất, con hộ niệm; vì thương mẹ quá, nên con niệm Phật vô cùng thiết tha! Từ đó đến nay, ít có lần nào niệm Phật thiết tha được như vậy.
 
Comments