088. Y KINH GIẢI NGHĨA

88. Y KINH GIẢI NGHĨA

         Một hôm trong đám cầu nguyện ở nhà người quen, có đứa cháu hỏi:

         - Chú giải thích giùm con câu:

                 "Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan,

                  Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết."

         Bác nói:

         - Cháu biết lái ghe không?

         - Dạ biết chút đỉnh.

         - Vậy nghe chú thí dụ: Chú lái ghe từ Hòa Hảo lên Châu Đốc. Thấy vậy, cháu nhờ chú dạy lái ghe đi Châu Đốc. Chú đồng ý.

         Bắt đầu mở dây, xô ghe ra, quay máy, bẻ tay lái qua, lại; cháu ghi nhận từng động tác một cách tỉ mỉ cho đến khi tới Châu Đốc.

         Bấy giờ, cháu trở về Hòa Hảo, xuống ghe, mở dây, xô ra rồi quay máy. Với bài bản được lập lại một cách chính xác, mà nhứt định không đến Châu Đốc được, nó sẽ trôi tấp ở đâu á!!!

         Muốn đến Châu Đốc thì phải biết cách lái ghe, biết đường nào đến Châu Đốc, rồi tùy lúc, có thể làm y như lúc học hay khi cần có thể làm ngược lại cũng đúng.

         Tóm lại, biết tại sao phải bẻ qua, bẻ lại như vậy, thì làm y cũng đúng mà làm ngược lại cũng không sai.

         Vậy là phải biết tại sao hở chú?

         - Ừ! Nếu không biết tại sao thì bắt trước y hệt cũng trật, mà ngược lại càng trật hơn!
 
Comments