087. GẶP PHẬT BAN NGÀY

87. GẶP PHẬT BAN NGÀY

         Có mấy cháu nữ sinh mến Bác lắm. Hôm đó mấy cháu lựa đậu nành, Bác nằm võng bên cạnh.

         Mấy cháu hỏi:

         - Bác Hai ơi! Có lần nào Bác nằm chiêm bao gặp Phật hôn?

         - Không, Bác trả lời Nhưng ban ngày Bác gặp Phật hoài hà.

         - Tụi con hỏi thiệt mà!

         - Ừ! Ban ngày là Phật thiệt đó! Còn chiêm bao là Phật nhãn thuốc à!

         - Vậy, Bác Hai gặp Phật ra sao?

         - Phật hiện ra đủ hạng người hết: Già, trẻ, trai, gái... À, có hóa ra gái model uốn tóc nữa.

         - Thế làm sao biết là Phật?

         - Biết chứ, người nào Phật hóa ra đều làm việc chơn chánh, nhơn từ, có lợi ích cho đời. Bên cạnh đó Bác cũng gặp Ma Quỷ, cũng hóa ra đủ hạng người trên, mà những người Ma, Quỷ hóa ra thì làm những việc xấu xa tội lỗi.

         Mấy cháu cười:

         - Tụi con cũng gặp Phật nữa, Phật ngồi võng, tay cầm cây quạt mo.

         - Vậy là ông Địa rồi!
 
Comments