086. TÔN GIÁO – KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ

86. TÔN GIÁO – KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ

         Một hôm, bác Hai gặp lại anh bạn trước kia là người trong đạo. Sau ngày giải phóng, xét gia đình anh có thân nhân, hay công trận gì đó với Cách Mạng nên anh được cất nhắc làm cán bộ địa phương.

         Qua lời chào thân mật và đổi trao vài câu xã giao, anh ấy định kiếu từ vì đang bận công tác. Chợt nhớ điều gì, anh nán lại hỏi Bác:

         - Tôi có thắc mắc này, anh em tôi hỏi thiệt anh nhé!

         Bác nói:

         - Cái gì mà rào đón giữ vậy, hỏi thì cứ hỏi. Biết thì tôi nói, không thì thôi, có gì đâu.

         Anh ấy hỏi:

         - Theo anh thấy, giữa vô thần và hữu thần, ngày chung cuộc ra sao? Chỗ này là tình anh em, tôi hỏi thật, chứ không phải cán bộ hỏi đâu nhé!

         Bác cười nói:

         - Cách nay mười hôm, tôi có việc đi qua Nhơn-Mỹ. Có một cô nhờ tôi giúp ý kiến giải quyết một vấn đề khó xử. Cô nói:

         Tôi theo đạo Cao Đài, ông nhà theo đạo Hòa Hảo. Từ khi có chồng đến giờ, nếu ở bên này thì ăn chay, cúng lạy, đọc bài nguyện theo Hòa Hảo; hễ về bên ngoại mấy nhỏ thì tôi ăn chay cúng lạy đọc kinh theo Cao Đài. Gần đây có mấy anh em trong đạo biết chuyện đó nên khuyên tôi: "Theo bên nào một bên thôi, đi hàng hai như vậy nữa không ai nhìn nhận hết là hỏng đấy!" Nghe như vậy tôi hoang mang, phân vân không biết nên bỏ bên nào, theo bên nào! Vậy anh giúp giùm ý kiến.

         Tôi nói với cô ấy:

         - Theo ý riêng của tôi thì "Tôn giáo không thành vấn đề". Vấn đề là tình người với nhau, ở ăn cho có nhân hậu, thủy chung. Vấn đề là nhân quả, gieo nhân nào hưởng quả nấy, chứ tôn giáo không quan trọng lắm đâu. Nếu cô theo đạo Phật mà cô làm hung, rồi Phật bênh cô sao?
Đức Thầy có dạy: "...Đừng ỷ lại vào sự cứu vớt của Thần Thánh, đừng ỷ sự bênh vực của Thầy mình. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ câu Nhơn Quả của Phật dạy, nếu Nhơn toàn thiện thì Quả cũng sẽ do đó được toàn thiện vậy".
                          "...Liên hoa có thiện được lên,

                 Dù người ấy chẳng mang tên đạo gì.

                          Mang tên đạo mà đi làm dữ,

                 Thua người lành chẳng ở phái chi...".  (TS)

         Tóm lại, tôn giáo này, tôn giáo kia, hữu thần, vô thần không thành vấn đề, mà vấn đề là "gieo nhân nào hưởng quả nấy".

         Đến đây Bác nhìn người bạn cán bộ và nói:

         Tôi thuật chuyện này để trả lời luôn câu hỏi của anh đấy.

         Cuộc trao đổi chấm dứt. Ông bạn ấy có vẻ hài lòng lắm.
 
Comments