077. TỘI DO TÁC Ý

77. TỘI DO TÁC Ý

         Có cô giáo hỏi:

         - Dạy học, đánh học trò có tội không?

         Bác nói:

         - Hồi ở chùa Từ Quang, có mấy cây xoài, tụi nhỏ hay lén thọc phá. Hễ Bác gặp là rượt la, làm dữ lắm! Mà hễ nghe trong lòng nổi nóng là thôi ngay.

         Cô giáo hỏi:

         - Tại sao vậy?

         - Mình nóng lên là có rượt có la, còn hồi nãy tuy rượt, tuy la chứ không có rượt la.

         Trong Pháp Bảo Đàn nói: "Tối ngày làm đủ các việc mà chẳng có chỗ làm" là vậy đó.

         Có đứa cháu chạy honda ôm. Vợ chồng nó có một thằng con thôi; mà thằng bé cũng quậy phá lắm!

         Một hôm, nó quấy rầy gì đó, ba nó bắt cúi xuống, lấy roi ra xong, bỗng bảo:

         - Thôi đi chơi đi!

         Thằng bé mừng quá bỏ chạy. Vợ nó nói:

         - Sao anh không đánh nó vài roi, cho nó chừa, còn bảo nó đi chơi nữa!

         - Giận quá nên không đánh!

         Xử sự như vậy là đẹp lắm chứ! Vì quá giận thì đòn sẽ phản tác dụng, nó trở thành đòn thù, chứ chẳng phải răn dạy nữa. Và vô tình làm cho trẻ con tập nhiễm tính nóng giận, dữ dằn của mình nữa.
 
Comments