076. DIỆT TÁNH THAM

76. DIỆT TÁNH THAM

         Cũng cháu cư sĩ kia hỏi:

         - Cậu hai à! Làm sao diệt được tánh tham?

         Biết cô thừa hiểu nhưng muốn trắc nghiệm lại xem có gì mới lạ hơn không, Bác nói:

         - Tánh tham diệt làm sao được! Mình tu còn tham tổ hơn người ta mà diệt tánh tham gì được!

         - Mình tu mà tham cái gì đâu, cậu?

         - Người ta không tu thì chỉ tham danh lợi, tình... ở cõi trần này thôi. Còn mình chê là nhỏ nhen, mau tan, mau rã, lại muốn cái gì vĩnh viễn trường tồn, bất sinh, bất diệt mới chịu. Vậy là tham hơn người ta rồi, làm sao mà diệt được! Có môn làm cho nó lớn thêm lên.

         Cô nói:

         - Ngặt mình không chịu tham lớn, mà chỉ ưa tham nhỏ thôi thì làm sao?

         Bác nói:

         - Phải ráng mà trưởng thành, trưởng thành tới đâu thì tánh tham lớn theo tới đó.

         Ví dụ: Hồi nhỏ mình thích chơi búp bê, nhà chòi,... ai đụng tới là tóe lửa à! Rồi lớn lên, tự nhiên mình bỏ và lại muốn xe hơi, nhà lầu, ghế Bộ Trưởng... lớn hơn nữa như Tổ, Phật lại muốn thế giới là vàng ròng và mọi người đều là Bồ Tát cả!

         Mình trưởng thành tới đâu thì tánh tham lớn theo tới đó, chứ diệt nó không được đâu.

         Thế là thêm một lần nữa, cháu nó không phản đối nhưng lại cũng chẳng mấy hài lòng.
 
Comments