068. SAY THÌ CÓ TỘI

68. SAY THÌ CÓ TỘI

         Có lần Bác dự tiệc nhà người bạn. Họ đãi mặn, có riêng một mâm chay. Đồ chay dầu nhiều, hơi khó chịu, Bác với lấy ly bia uống ít hớp. Chủ nhà mừng quá nói:

         - Ừ, vậy mới thông cảm chứ!

         Một người bạn khác nói thêm:

         - Uống rượu không sao, miễn đừng say thôi, nếu say là có tội, phải không anh hai?

         Bác không dám ừ vì Bác biết họ cố ý gài mình tán đồng việc uống rượu của họ. Bác nói:

         - Say! Không phải đợi chân này đá chân kia mới là say. Còn "nhiều thứ say lắm" mà hễ "say là có tội!"
 
Comments