065. ĐỪNG ĐẶT THÀNH VẤN ĐỀ

65. ĐỪNG ĐẶT THÀNH VẤN ĐỀ

         Một hôm, có đứa cháu là thợ may, đến thăm và hỏi Bác:

         - Con may đồ, rồi trao hàng cho khách khác phái, con trao thẳng cho họ được không, hay phải qua trung gian (để xuống bàn ghế...) để người ta lấy? Hồi xưa có lệ là "nam nữ thọ thọ bất thân": Chữ thọ trước là trao, chữ thọ sau là nhận, tức nam nữ không được nhận đồ trực tiếp, mà phải để qua một trung gian nào đó rồi mới được nhận. Có mấy huynh trưởng dạy con như vậy.

         Nghe nó kể, Bác cười nói:

         - Chuyện đó đã lỗi thời rồi. Đừng đặt thành vấn đề thêm khó khăn, rắc rối. Trao hàng làm như vậy, còn đo cắt mới làm sao? Hay đi xe ngồi chen chúc giữa nam nữ thì sao?

         Thôi, việc đời cứ tùy tiện, quan trọng là phải "chính tâm".
 
Comments