064. TU THẾ NÀO ?

64. TU THẾ NÀO ?

         Có lần Bác về thăm chú Ba, một người bạn thân. Anh em bàn luận đạo lý một hồi, rồi chú hỏi:

         - Anh bây giờ đang tu như thế nào? (Ý chú muốn hỏi xem Bác đang tu Thiền, Tịnh, Phước hay Huệ...)

         Bác không trả lời việc đó, mà nói:

         - Nãy giờ thì không có tu!

         Lẽ ra câu trả lời tới đó là đủ, nhưng sợ sau này em cháu nghe như vậy đâm hoang mang nên Bác ráng nói thêm:

         - Nếu lát nữa có chuyện gì thì tu.

         Sau này nghe chuyện, chúng tôi nhờ Bác nói thêm cho rõ vấn đề hơn. Bác ví dụ:

         Mình đang coi lái ghe, mà nãy giờ ghe đi ngay, mình không cần bẻ lái; nếu nó chinh lũi, bấy giờ mới bẻ. Nãy giờ Bác nói chuyện đạo, tâm không nghĩ quấy thì có gì để mà tu, sửa. Nhưng nói ngắn quá, sợ em cháu sau này hoang mang nên nói thêm "lát nữa nếu có gì thì tu" là vậy!
 
Comments