059. MỖI NGÀY MỘT BÀI NGUYỆN MỚI

59. MỖI NGÀY MỘT BÀI NGUYỆN MỚI

         Một hôm, Bác cúng xong, nảy ra một ý nghĩ bèn nói với người bạn ở chung nhà:

         - Lẽ ra mỗi ngày mình phải có một bài nguyện mới. Mới ở đây không phải đặt ra bài nguyện khác, mà là khi đọc bài nguyện, lòng mình phải thiết tha như mới phát nguyện lần đầu vậy. Chứ không phải nguyện như học trò trả bài!
 
Comments