057. ĐẠO Ở ĐÂY NÈ !

57. ĐẠO Ở ĐÂY NÈ !

         Một hôm ở chùa Từ Quang, mấy cháu thanh niên ngồi xung quanh nền mộ "Thầy Phó" đàm luận đạo đức.

         Cùng lúc đó có một cháu đang lăn phuy xăng ì ạch. Đến khi dựng đứng phuy lên, nó nhấc không nổi!

         Bác Hai chạy lại tiếp nhưng cũng không kham vì sức Bác có ăn nhằm gì. Bác vỗ vào phuy xăng bình bình nói lớn:

         - Đạo ở đây nè! Mấy đệ lại đây tu!

         “Nói đạo mà đạo ở trước mắt to bằng cái phuy xăng lạ không thấy”.

 
Comments