054. NÓI LẠI CHO ĐÚNG

54. NÓI LẠI CHO ĐÚNG

         Có cháu cư sĩ thường đến mua sách ở một sạp sách bán sold (thanh lý) tại Thành phố và quen thân với chủ sạp. Một hôm nó đến đó tìm mua sách, chợt có người khách cũng quen với chủ sạp ghé vào. Gặp nhau họ bàn bạc về vấn đề tôn giáo một hồi. Cuối cùng người khách nói:

         - Đạo Phật chủ trương làm lành!

         Chủ sạp bác:

         - Không, đạo Phật không chủ trương làm lành.

         Câu chuyện đến đây thì người khách kiếu đi.

         Cháu cư sĩ về nhà trọ mà lòng cứ mãi bứt rứt, đến sáng thay vì ra bến xe Miền Tây nó quay lại sạp sách hôm qua.

         Chủ sạp hỏi:

         - Ủa! Anh bảo hôm nay về, sao còn trở lại?

         Cư sĩ đáp:

         - Hôm qua, nghe anh với ông khách bàn luận về "Đạo Phật chủ trương và không chủ trương làm lành" đó! Tôi chưa thỏa mãn, vì nói như vậy chưa đủ.

         Người bán sách hỏi:

         - Vậy theo anh, phải nói làm sao mới đủ?

         - Theo tôi, đồng ý với anh là Đạo Phật không chủ trương làm lành, nhưng hễ làm ra, đều là lành cả!

         Người bán sách tươi cười, gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Cháu cư sĩ nói tiếp:

         - Vậy là mai tôi có thể về.

         Chuyện trên được kể lại cho người bạn Bác Hai nghe. Anh ấy nói:

         - Tôi cũng vậy, có lần trả lời lỡ một câu, mà không ngủ được! Hôm ấy, có mấy cháu gái đến thăm tôi. Nó than vãn việc làm ăn thất bại, lỗ lã và nói sự tổn thất nhiều mặt nặng nề do sự túng quẫn gây nên. Chúng kết luận:

         - Mất tiền là mất tất cả, phải hôn Bác?

         Tôi trả lời:

         - Ừ! Câu chuyện kết thúc. Trời tối, mấy cháu về nhà quen nghỉ. Còn lại một mình, tôi ôn câu chuyện đàm luận với mấy cháu ban nãy, bỗng nhớ lại việc mình tán thành câu nói "Mất tiền là mất tất cả" là sai rồi! Thế là tôi ngủ không yên, khoảng bốn giờ sáng, tôi chống gậy lần mò đến nhà quen mà mấy cháu nghỉ trọ, để đính chính. Gặp chúng nó tôi nói: "Câu nói "Mất tiền là mất tất cả" mấy cháu hỏi đêm qua, Bác ừ là sai, không đúng đâu! Mà chỉ có:

         - "Mất Đạo mới là mất tất cả"

         Bấy giờ lòng tôi mới yên!
 
Comments