053. MÌNH HAY MA

53. MÌNH HAY MA

         Có bà già đau mê man mấy ngày rồi tỉnh lại. Bà nghe người xung quanh bàn tán: "Có người chết rồi bị ma nhập xác, sống lại ăn uống thời gian chừng ngả ra chết là sình lên, giòi lúc nhúc". Thế nên bà bàng hoàng, ngờ vực, lo ngại không biết mình đây là người hay là ma quỷ nhập. Thậm chí con cháu về đêm cũng ơn ớn bà nữa! Bà đem tâm sự than vãn với Bác. Bác giải thích:

         - Nếu chị biết sợ, vậy là chị chớ ai!

         Nói thế mà thấy bà vẫn chưa yên tâm, Bác đổi lối dẫn dụ khác:

         - Thôi kể như mình là ma đi! Ma hay quỷ không phải là vấn đề, miễn mình còn biết niệm Phật, sợ tội phước, lo tu hành là đủ rồi.

         Đức Thầy có dạy:

                          "Dẫu Tiên, Phàm, Ma, Quỷ, Súc sanh,

                           Cứ nhứt tâm tín nguyện phụng hành.

                           Được cứu cánh về nơi an dưỡng..."

         Như vậy dù mình là người hay ma quỷ cũng chẳng sao! Miễn người còn biết tu hiền niệm Phật là được rồi!

         Nghe tới đó bà mỉm cười có vẻ an tâm lắm!
 
Comments