052. XỊT SÂU TỘI KHÔNG ?

52. XỊT SÂU TỘI KHÔNG ?

         Hồi trước lúc còn ở chùa Từ Quang, Bác có làm bốn công lúa Thần Nông. Có cô cư sĩ đến hỏi:

         - Anh làm lúa có xịt sâu không?

         - Có chứ! Bác đáp.

         - Xịt vậy có tội không?

         - Tội chứ, giết người ta mà!

         - Tội sao anh làm?

         - Không làm, để người khác làm mình ăn, đã có tội mà còn thêm tánh xấu: "Tánh ăn gian" nữa!

Comments