050. TẠI SAO PHẢI TU ?

50. TẠI SAO PHẢI TU ?

         Có người hỏi:

         - Sấm giảng có câu:

                          "Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý,

                           Coi tại sao ta phải tu hành."

         Vậy tại sao ta phải tu?

         Bác đáp:

         - Câu đó không phải để tìm giải đáp chung mà mỗi người nên tự hỏi và tự trả lời. Câu trả lời cũng thay đổi theo hoàn cảnh và trình độ tiến hóa của mỗi cá nhân. Có người buồn việc nhà, thất vọng hoặc sợ tận thế... rồi phát tâm tu, như Bác Hai vì bệnh lao phổi tuyệt vọng mới tu. Rồi thời gian qua, lời giải đáp cũng thay đổi theo sự trưởng thành của mình.

         Hiện nay Bác Hai tu không vì tuyệt vọng nữa, mà vì thấy đường tu rất đẹp! Tu là hạnh phúc, cho nên vẫn theo đuổi việc tu hành. Và nếu ngày mai trưởng thành hơn nữa, câu trả lời sẽ khác và xác thực hơn!
 
Comments