043. RÚT LUI LẸ LẸ

43. RÚT LUI LẸ LẸ

         Có lần Bác ghé nhà người chị thăm chơi. Cơm sáng xong Bác kiếu về.

         Chị ấy nói:

         - Mới ăn cơm rồi không nói gì hết, về sao?

         À! Để tôi nói chuyện này chị nghe:

         Bữa đó có hai cô gái đi đàng trước, anh bạn tôi đi sau, nghe mấy đứa nói với nhau:

         - Mầy nữa có chồng, chỗ nào bà già ăn chay trường mầy bái tổ rút lui lẹ lẹ nhen!

         - Sao vậy? Cô kia hỏi.

         - Mấy bà ăn chay trường khó dàng trời mây đi!

         Thuật đến đây Bác Hai nói với chị chủ nhà:

         - Thôi để tôi rút lui lẹ lẹ nhé!

         Chị cười đáp:

         - Dạ được, chuyện kể đó đủ bữa cơm rồi!!!
 
Comments