037. NHƯ MỘT ĐAM MÊ

37. NHƯ MỘT ĐAM MÊ

         Có người hỏi:

         - Đến giờ cúng ngán quá chừng! Làm sao cho đừng ngán hở chú?

         Bác nói:

         - Hãy biến nó thành một đam mê thì hết ngán. Công phu cúng lạy mà nhằm gì với việc đá banh, thế mà người ta vẫn mê đến quên ăn.
Hồi nhỏ, mỗi lần đang ăn cơm mà nghe ngoài sân banh tiếng đá bình bình là trong này tôi lua riết cho rồi, không cần biết ngon lành gì nữa. Lẹ đặng chạy ra đá banh. Đá banh đâu phải khỏe, lắm lúc mệt muốn đứt hơi nhưng vì ham quá nên không ngán gì cả.

         Biến công phu thành một đam mê, thời cúng sẽ vô cùng thích thú.
 
Comments