022. SẠCH VỌNG CHẾT CÒN GÌ !

22. SẠCH VỌNG CHẾT CÒN GÌ !

         Sư Giác Thanh có xem qua quyển Tòng Lâm Cổ Tích của Bác Hai và Sư thích lắm. Một hôm, Sư ghé thăm người bạn của Bác.

         Sư nói:

         - Tôi tin tưởng Bác Hai Như-Sanh kiếp này sẽ sạch vọng.

         Người bạn kia kể lại cho Bác nghe, Bác cười nói:

         - Người ta sống nhờ có ba cái vọng, sạch vọng chết còn gì!

         Ít lâu sau gặp lại Sư, bạn Bác thuật lại câu nói trên của Bác cho Sư nghe. Nghe qua Sư cười nói:

         Bác Hai nói vậy tôi hiểu, "Kính gởi Bác một thoi."
 
Comments