019. TU KHÔNG TIẾN

19. TU KHÔNG TIẾN

         Cô cư sĩ hỏi:

         - Chú Hai ơi! Sao tu hoài mà không thấy tiến?

         Bác nói:

         - Về kiếm chuyện gây lộn một trận với người ta tơi bời thì nó tiến hà!

         Cô tưởng nói chơi nên lập lại câu hỏi một lần nữa.

         Bác trả lời y như vậy rồi thôi!

         Vài tháng sau gặp lại, cô nói:

         - Hôm hổm chú nói, nay con biết rồi.

         Bác cũng không hỏi xem cô hiểu biết ra sao.

         Sở dĩ Bác trả lời với cô ấy như vậy là vì thấy cuộc sống của cô rất bằng phẳng, êm đềm, không có đụng chạm, chẳng có gì để thắc mắc, suy tư, để soi rọi lại lòng mình.
 
Comments