018. TẦM ĐẠO KIẾM BÀI

18. TẦM ĐẠO KIẾM BÀI

         Một hôm Bác nằm ở nhà người quen đọc quyển "Khuyến Thiện". Đọc đến đoạn:

                          "... Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài,

                          Để thi cử khỏi mang tiếng rớt"

         Cô gái của chủ nhà ở đâu dưới bếp chạy lên hỏi:

         - Anh Hai! Kiếm bài gì ở đâu anh?

         Thì bài đang học đây nè!

         Bác vừa đáp, vừa vạch vạch quyển giảng.

         Em hỏi thiệt mà!

         Thì tôi cũng nói thiệt đó! Cô nghe tiếp vài câu nè!

         Bác đọc tiếp:

                          "Sách khuyến thiện, miệng kêu không ngớt.

                           Mà nào ai có thức dậy tầm..."

         Thế là bài học trong tay mình hãy ráng tìm cho hiểu lý để tu hành, đừng mong ngóng viễn vông, phải không cô?

         Cô gật gật đầu chạy tuốt xuống bếp.
 
Comments