014. BA PHẢI

14. BA PHẢI

         LÀM BIẾNG TU ĐƯỢC KHÔNG?

         Một cháu gái hỏi:

         - Con làm biếng chắc tu không được hả ông?

         - Ồ! Làm biếng tu là khỏe nhất. Ông cũng tại làm biếng mới tu đó! Lo gánh vác gia đình, vợ con đau đói, làm ăn thắng thối lỗ lời... mệt chết!

         Làm biếng nên chọn đường tu là đúng rồi!!!

         HAY LO QUÁ TU ĐƯỢC KHÔNG?

         Một cháu thợ may hỏi:

         - Con tánh hay lo "bá ban vạn sự" lu bu chắc tu không được quá chú?

         - Tánh hay lo tu được lắm cháu! Thứ "đặng không mừng, mất không lo" mà tu gì? Hay lo là tu được, cứ tu đi!

         - Hèn chi người ta bảo chú là "ông già ba phải". Cái gì cũng được, cũng phải hết!
 
Comments