010. XIN MỘT LỜI KHUYÊN

10. XIN MỘT LỜI KHUYÊN

         Có mấy cháu đến nhờ Bác dạy cho những kinh nghiệm tu hành.

         Bác trả lời:

         - Bác chẳng có kinh nghiệm gì cả, chỉ coi Sấm giảng mà tu như mấy cháu vậy thôi.

         Mấy cháu năn nỉ:

         - Thôi thì Bác cho cháu một lời khuyên.

         Bác nói:

         - Việc tu hành điều quan trọng là phải thành thật với chính mình. Nếu không thành thật với mình thì không thể tu được. Với người, đôi khi ta có thể dấu được. Vì sao? Bởi có những sự thật không nên nói, vì nói không có lợi.
 
Comments