006. CẢM NHẬN

6. CẢM NHẬN

         Có một cháu hỏi:

         - Câu thành ngữ: "Máu ai thơm thịt nấy" là sao Bác?

         - Thường thì mẹ rất thương con. Có khi con bò chơi dưới đất, mặt mày lem luốc mà mẹ vẫn ẵm bồng hôn hít một cách ngọt ngào, thơm lắm! "Máu ai thơm thịt nấy" là thế!

         - Các câu tục ngữ luôn luôn ý nghĩa rất sâu xa, mà câu này con nghĩ mãi thấy nó cũng tầm thường, có gì đâu! Nay Bác nói con mới nhận ra.

         - Cái đầu không biết đâu. Trái tim mới nhận được!
 
Comments