001. THAM HƠN

1.  THAM HƠN

         Có hôm Bác ghé "cốc" của đứa cháu, thấy trên vách có ghi:

                          "Kiếp sau xin chớ làm người,

                 Làm thân sen báu bên trời Tây phương."

         Nhiều người khen hay!

         Bác nói: Tu mà tham quá!

         Nêu chuyện trên dụng ý đưa ra vài dữ kiện để suy tư với cả hai chiều định lý, hầu tìm một lối thoát chính xác cho khỏi cảnh:

                          "Kiến kia miệng chậu bò quanh,

                 Tưởng xa nhưng chẳng khỏi vành chậu ô."

         Tác giả thấy mình quanh quẩn mãi, chưa ra khỏi vòng đai VỊ NGÃ nên nêu lên đề tài THAM HƠN ngầm mong một sự xót thương chung!

Comments