051. HƠN Ở HỌC NHIỀU

51. HƠN Ở HỌC NHIỀU

         Có mấy cháu tìm đến học hỏi kinh nghiệm tu hành với Bác Hai.

         Bác thường nói:

         - Thật ra Bác không giỏi gì hơn mấy cháu đâu! Có chăng Bác hơn ở chỗ Bác học với mấy cháu nhiều hơn mấy cháu học với Bác.

         Mấy cháu hơi hoài nghi lời nói đó, nhưng đấy là sự thật. Cái khôn ngoan hay cái sai lầm quê dốt của kẻ khác, đều là bài học quí cho mình. Có điều cần phải nhận ra được những bài học ấy.

                          "Nhận được cái ngu là khôn,

                           Nhận được cái quấy là phải."
 
Comments