Cặn-Bã Ký-Ức

CẶN-BÃ KÝ-ỨC

Như-Sanh

         Xin một đề tựa cho những câu chuyện trong đây, Bác Hai bảo là "CẶN-BÃ KÝ-ỨC"

         - Ôi! Cặn-bã rồi làm sao?

         - Cặn-bã không thể xài được nữa! Thôi hãy dùng làm phân bón cho những khóm hoa mai hậu.
 
CẶN-BÃ KÝ-ỨC
 

LỜI NÓI ĐẦU

         Chúng tôi may mắn quen biết Bác Hai Như-Sanh và có duyên được kể cho nghe những mẫu chuyện vừa ý vị vừa dí dỏm, qua các cuộc đàm thoại với đồng đạo. Nghe qua chúng tôi thấy rất bổ ích, có thể lấy đó làm bài học tùy nghi ứng xử trong đời thường.

         Đây là truyện kể bằng văn nói, điều đáng tiếc là chúng tôi lại không chuyên viết lách. Có thể nói chưa từng làm việc này lần nào. Nhưng vì sự hữu ích, muốn được nhớ dài lâu nên chúng tôi không ngại ghi lại.

         Nếu ngẫu nhiên những CẶN-BÃ KÝ-ỨC này có lọt trong tầm mắt quý vị độc giả, rất mong "đạt ý quên lời".

         Ý Bác Hai Như-Sanh chỉ muốn nêu lên một quan niệm tu hành thực tiễn, phóng khoáng, tu không xa rời cuộc sống cũng như người ta không thể xa rời hơi thở, và hiển thị nó bằng những "bằng chứng sống" trong kinh nghiệm tự thân.

         Riêng đối với Bác Hai, có xem qua xin Bác bổ chính thêm cho! Vì truyện Bác kể mà chúng con viết lại tất nhiên không thể nào tránh khỏi những sơ sót, thậm chí lệch lạc cả thâm ý Bác gởi gấm trong đó nữa!

         NHÓM SƯU TẬP

         Ghi chú các chữ viết tắt:

·       ĐT: Đức Thầy

·       TS: Thanh-Sĩ

·       SG: Sấm Giảng

 

Mục-Lục: CẶN-BÃ KÝ-ỨC

 
Subpages (174): View All
Comments