Thư mời tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm Nhâm-Thìn 2012 tại Sacramento, California

posted Mar 1, 2012, 2:10 PM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 12/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:    -  Quý vị Cố-Vấn và Trị Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải-ngoại.

Trích yếu: Thư mời tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm Nhâm-Thìn 2012 tại Sacramento, California.

Kính thưa Chư Quý Đồng-đạo,

         Đúng như Thông-Báo Số: 09/BTSTƯHN/TB đã gởi đến Quý vị trước đây, năm nay Đại-Hội Đạo và Đại Lễ Khai-Đạo sẽ được tổ-chức tại Sacramento, California theo lịch-trình sau đây:

·       Thứ Sáu, ngày 6-7-2012 (18/5 âl.) lúc 7:00 giờ tối: Họp Tiền Đại-Hội.

·       Thứ Bảy, ngày 7-7-2012 (19/5 âl.) lúc 9 giờ 30’ sáng: Đại-Hội Đạo.

·       Chủ Nhật, ngày 8-7-2012 (20/5 âl.) lúc 10 giờ 30’ sáng: Đại Lễ Khai-Đạo.

         Buổi họp Tiền Đại-Hội, Đại-Hội Đạo, và Đại Lễ Khai-Đạo sẽ được long-trọng tổ-chức tại địa-điểm: CALIFORNIA WEDDING HALL, 7323 Home Leisure Plaza, Sacramento, CA 95823. Số Điện-Thoại: 916-393-1187.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại trân-trọng kính mời Quý vị Cố-Vấn, Trị Sự-Viên các cấp cùng toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại hoan-hỷ về tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ Kỷ-Niệm 73 năm ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ khai-sáng nền Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo theo lịch-trình và địa-điểm nêu trên.

1.    Quý Đồng-đạo ở xa đến bằng phi-cơ, xin mua vé máy bay đến phi-trường quốc-tế Sacramento, California (Sacramento International Airport, SMF). Nhớ thu-xếp để có thể đến sớm trong ngày Thứ Sáu cho kịp phiên họp Tiền Đại-Hội (để thông qua thể-thức và nghị-trình cho Đại-Hội Đạo ngày hôm sau).

2.    Về địa-điểm lưu-trú, Ban Tổ-Chức đã dặn một số phòng ở SUPER 8 MOTEL, 7216 55th Street, Sacramento , CA 95823. Số Điện-Thoại: 800-454-6835 hay 800-454-3213. Giá tiền phòng từ $46 đến $61 USD mỗi ngày. Đây là nơi thuận-tiện để đi đến địa điểm họp Tiền Đại-Hội, Đại-Hội Đạo và Đại Lễ, chỉ cách nhau khoảng 1/4 dặm (hay khoảng 400 thước).

3.    Để tiện việc sắp-xếp chỗ lưu-trú (đặt phòng khách-sạn), ẩm-thực và công-tác đưa rước được chu-đáo, xin liên-lạc với Ban Tổ-Chức (BTC):

         Huỳnh Văn Liêm, Trưởng-BanTổ-Chức 916-505-9322    tqchuynh@gmail.com

         Nguyễn Văn Hiệp     916-731-8331     916-307-3234    nguyen55hiep@yahoo.com   

         Huỳnh Ngọc Ẩn        916-833-1631                            tuechuong9@yahoo.com

         Long Quân              916-947-2294

         Xin lưu-ý:  Nên thông-báo trước với BTC về tên hãng phi-cơ, số chuyến bay, ngày giờ đến (nếu phải đổi chuyến bay thì cho biết nơi khởi hành chót và gìờ đến mới) và ngày giờ về để Ban Tổ-Chức lên danh-sách đưa rước. Ngoài ra, nên nhờ BTC đặt trước phòng khách-sạn để anh chị em ở cùng nhau, tiện cho việc thăm-hỏi, trao-đổi tin-tức, hàn-huyên tâm-sự.

4.    Để cho việc thảo-luận trong ngày Đại-Hội Đạo mang lại những quyết-định dứt-khoát, thực-tiễn, khả-thi, BTSTƯHN yêu-cầu các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện, và quý Đồng-Đạo chuẩn-bị các bài tham-luận và gởi về Văn Phòng Chánh Thư-Ký, hay qua địa-chỉ e-mail: nguyen55hiep@yahoo.com để được đúc-kết và đưa vào chương-trình nghị-sự, hạn chót là ngày Thứ Bảy 23-6-2012.

         Trân-trọng kính chào, và hẹn hội-ngộ tất cả chư Quý Đồng-Đạo tại Sacramento, California.

 

                                                          Hoa kỳ, ngày 1 tháng 3 năm 2012

                                                          TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                     HỘI-TRƯỞNG,

 

                                                                        (đã ấn ký)

                                                                       

 

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

- Hồ-Sơ / Lưu.
 
Comments