Phản-đối tôn-chỉ Website BỬU SƠN KỲ HƯƠNG và Ông Cao Ngọc Trung

posted Jan 11, 2012, 7:59 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Jan 11, 2012, 8:00 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com
 

THÔNG-BẠCH

Số: 11/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:   - Quý vị Lãnh-đạo Tinh-thần các Tôn-Giáo.

               - Quý Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Tị Nạn Cộng-Sản.

               - Quý Hội-Ðồng Liên-Tôn Việt-Nam tại Hoa-Kỳ.

               - Quý Đoàn-Thể, Đảng Phái, Cơ-Quan Truyền-Thông Báo-Chí.

               - Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

               - Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương trực thuộc.

               - Chư Quý Đồng-hương, Đồng-đạo PGHH quốc-nội và hải-ngoại.

Trích yếu: V/v Tôn-chỉ Website BỬU SƠN KỲ HƯƠNG và Ông Cao Ngọc Trung.

Tham chiếu:  - Nhận-định và đề-nghị của đa-số các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương trực thuộc về tôn-chỉ Website BỬU SƠN KỲ HƯƠNG (BSKH) và bức “Tâm Thư Phục Đạo” của Ông Cao Ngọc Trung .

                    - Biên-bản phiên họp của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN ngày 07-1-2012.

 

Kính thưa Quý vị,

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo kính bạch đến Quý vị về việc Website BỬU SƠN KỲ HƯƠNG xuất-hiện trên hệ-thống thông-tin toàn-cầu (internet) gần đây đã công-khai xúc-phạm nặng-nề đến Đức Giáo-Chủ Phật-Giáo Hòa-Hảo (PGHH), và tập thể tín-đồ PGHH do bức “Tâm Thư Phục Đạo” của Ông Cao Ngọc Trung, một người tự xưng là tín-đồ BSKH mà Website BSKH lấy làm tôn-chỉ. Dưới đây là một vài đoạn trích lại nguyên văn của bức “Tâm Thư Phục Đạo” của Ông Cao Ngọc Trung :

         “... Vậy mà từ Kỷ Mão 1939, lợi dụng lúc Bửu Sơn Kỳ Hương không có lãnh đạo, một nhóm tín đồ tách ra lập phái riêng xưng Phật Giáo Hòa Hảo. Phái này do Huỳnh Phú Sổ cầm đầu đã lôi kéo được khá đông tín đồ ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây đa số là dân lục lâm thảo khấu như Năm Lửa, Hai Ngoán, Ba Cụt… Huỳnh Phú Sổ dùng tà thuật chiêu rủ tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương theo Phật Giáo Hòa Hảo, dám tự nhận là Phật Thầy tái sanh, tự ý sửa trần điều thành trần dà. Khi Nhật vào đô hộ, Huỳnh Phú Sổ đã kêu gọi đồng bào vào đầu quân Nhật, theo Nhật. Sau Cách mạng 1945, Huỳnh Phú Sổ đan tâm từ bỏ dân tộc để theo Pháp, càng xa rời với lý tưởng Tứ Ân mà cụ thể là ân đất nước. Sau 1963, dưới sự hậu thuẫn của chính quyền Sài Gòn, Phật Giáo Hòa Hảo chiếm dụng các cơ sở chùa chiền của Bửu Sơn Kỳ Hương, bỏ hết trần điều thay vào đó là trần dà của Hòa Hảo...

         ... Bất hợp tác với Phật Giáo Hòa Hảo...”  (hết trích).

         Đọc qua các bài viết đăng tải trên trang web nầy, chúng tôi có một số nhận-định như sau:

  1. Ông Cao Ngọc Trung không phải là tín-đồ BSKH và cũng không hiểu gì về Giáo-lý BSKH. Luận-điệu của đương-sự là luận-điệu của một giáo-gian xuyên-tạc trắng-trợn Đức Giáo-Chủ Đạo PGHH.
  2. Vào trang Web Bửu Sơn Kỳ Hương (BSKH) mục 4 - Hoạt Động Đạo, tiết mục Từ thiện xã hội, bài phóng sự “Ông làm thuê xóa nghèo” của Quang Vinh. Bài phóng sự nầy cho biết: Bảy Soái tức Trần Văn Soái là nhân vật chính cư-ngụ tại Ấp 5, xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang hiện đang trụ trì chùa BSKH. Chùa nầy đã được xếp hạng di-tích lịch-sử Cách-Mạng ngày 18/06/2004. Trước đó Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ký tặng huy-chương kháng-chiến hạng nhất cho Ông Bảy.

         Trong trang Web BSKH cũng cho biết là chùa Phước Trường, tọa lạc tại Ấp 2, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang cũng là một cơ-sở hoạt-động cho Việt Cộng kể từ năm 1946 và đã đựơc UBND tỉnh An Giang xếp hạng là di-tích lịch-sử Cách-Mạng theo Quyết-Định số 2133 QĐ UBND ngày 27/10/2006. Cũng đúng vào lúc BSKH được Nhà Nước công-nhận chính-thức và cho hoạt-động từ năm 2006 (qua bức Tâm Thư Phục Đạo của Ông Cao Ngọc Trung). Điều nầy cho chúng ta thấy rõ âm-mưu của Việt Cộng muốn mượn danh-nghĩa BSKH để tiêu-diệt PGHH.

         Đây là những bằng cớ hiển nhiên cho chúng ta biết nhóm chủ-trương website BSKH là do Việt Cộng đưa ra để gây chia rẽ, đánh phá, tiêu diệt PGHH bằng cách dùng thủ-đoạn nhơ-bẩn, ném đá giấu tay.

         Như chúng ta đã biết, BSKH phát-sinh ở miền Tây Nam nước Việt, Đức Phật-Thầy Tây-An cùng với các đệ-tử và đồ chúng đi khai-hoang lập ấp ở vùng Nhà Bàn dưới chân núi Két “Anh Vũ Sơn” cách thị-xã Châu Đốc khoảng 15 cây số trong một khu vực rộng lớn. Nơi đây hiện còn những di-tích lịch-sử như: Chùa Thới Sơn, Đình Thới Sơn, Trại Ruộng, địa điểm sự tích sấu thần, mộ phần của hai đệ-tử: Ông Tăng Chủ và Ông Đình Tây theo giúp việc quản lý Chùa Đình và trại ruộng. Hơn nữa, lịch-sử Đạo từ BSKH đến PGHH xuyên qua các vị Giáo Chủ vẫn còn lưu truyền qua các Kinh Giảng là một bằng chứng rõ-ràng mà toàn thể tín-đồ ai cũng công-nhận và tuân-hành. Một chứng-tích lịch-sử mà tín-đồ BSKH hay PGHH đều biết là hai bài thơ “Đạt Đạo Ngao Du Châu Di Viễn Cận” “Bát Nhẫn” của Đức Phật-Thầy Tây-An truyền lại cho Ông Đạo Thắng (một đại đệ tử của Đức Phật-Thầy Tây-An) và cho biết rằng: Sau nầy nếu có ai viết được bài thơ khoán thủ cách cú (tức là bài thơ “Đạt Đạo Ngao Du Châu Di Viễn Cận”) nói trên bằng chữ Hán chính là “Ta” trở lại.

         Sau đó, Ông đạo Thắng đem chuyện đó nói lại với nội-tôn (cháu nội) của Ông là Ông Nguyễn Phước Còn (Bảy Còn). Đến khi Đức Huỳnh Giáo Chủ lâm phàm dạy Đạo cứu đời thì Ông Nguyễn Phước Còn ở làng Long Kiến, quận Chợ Mới, An Giang đã bị chư thần kêu ba đêm liên tiếp: “Phật xuống làng Hòa-Hảo cứu bá-tánh, hãy đến đó mà tìm!”. Đã hai lần báo mộng Ông vẫn không tin, lần thứ ba vì có sự quở trách của Chư Thần, Ông sợ bị phạt nên đến làng Hòa-Hảo để tìm-hiểu thêm về chuyện Phật Xuống Thế. Ông Bảy đến nhà Ông Út Huỳnh Văn Quốc, Chú ruột phần xác Đức Thầy, thì phía bên kia nhà Đức Ông, Đức Thầy đi từng bước qua nắm tay Ông và nói:

         - Ông chắc lòng quá! Đợi Chư Thần đòi đến ba lần mới chịu đi. Thôi thì mời Ông qua nhà tôi cho công chuyện của Ông nhanh-chóng.

         Ông Bảy Còn nghe theo cùng đi với Đức Thầy qua nhà Đức Ông. Đức Thầy liền lấy giấy bút, viết ra một bài thơ bát cú bằng chữ Hán, tựa là: “Đạt Đạo Ngao Du Châu Di Viễn Cận” và tiếp theo là bài thơ “Bát Nhẫn”. Quá rõ ràng, Ông Bảy không thể kềm lòng hơn được nữa, sụp xuống lễ tạ Đức Thầy vì đúng như lời Nội Tổ đã dặn: Đây chính là Đức Phật-Thầy Tây-An tái-thế.

         Vì vậy, với các chứng-tích lịch-sử Đạo từ BSKH đến PGHH, từ Đức Phật-Thầy Tây-An, Đức Phật-Trùm, Đức Bổn-Sư Ngô-Lợi, Đức Sư-Vãi Bán-Khoai đến Đức Huỳnh Giáo-Chủ PGHH đều là một. Tùy phong-hóa dân-sinh, các vị đã tạo xác phàm-nhơn đặc-biệt hơn người thường, tất cả đều là những vị Liễu-Đạo, những Bồ-Tát hóa thân khai Đạo cứu đời để dẫn-dắt dân-tộc Việt-Nam lo Tu Nhân Học Phật, chống ngoại xâm độc-tài dưới mọi hình-thức, và sẽ bảo-vệ dân-tộc Việt-Nam không còn cảnh độc-tài toàn-trị của hạng vô-thần.

         Qua những sự kiện cụ-thể hiển-nhiên được nêu ra để đả-phá Đức Giáo-Chủ và Đạo PGHH của Ông Cao-Ngọc-Trung và website BSKH, và với các chứng-tích lịch-sử của Đạo từ BSKH đến PGHH, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo long trọng kính bạch đến toàn thể Quý vị và tập-thể tín-đồ PGHH nên đề cao cảnh giác:

·       Website BSKH và Cao Ngọc Trung là do cán-bộ tôn-giáo-vận của Việt Cộng bày ra nhằm chia rẽ giữa BSKH và PGHH, cắt đứt sự nối-tiếp từ BSKH đến PGHH. Chúng ta phải tẩy chay họ.

·       Phải luôn đoàn-kết, đề-cao cảnh-giác mọi âm-mưu thủ-đoạn của hạng vô-thần và tay-sai.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo luôn theo-dõi, báo-cáo kịp thời đến toàn thể quý đồng-đạo, và yêu-cầu quý Ban Tri-Sự, Ban Đại-Diện địa-phương, quý đồng-đạo trong và ngoài nước hết sức cẩn-thận, đoàn-kết, phải tẩy-chay và tố-giác, cũng như tường-thuật càng nhanh càng tốt về các hoạt-động của bọn chúng và tay sai về Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo để kịp thời ngăn-chận, vô-hiệu-hóa chúng ngay từ lúc phôi-thai.

         Nguyện cầu Ơn-Trên, Hồng-Ân Tam-Bảo, Phật Tổ Phật Thầy gia-hộ cho quý Đồng-đạo trí huệ thông-minh, tinh-tấn trên bước đường Tu Nhân Học Phật.

         Trân trọng kính chào Quý vị, Chư Quý Đồng-huơng và Đồng-Đạo.

 

Hoa kỳ, ngày 10 tháng 1 năm 2012

TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

HỘI-TRƯỞNG,

 

(đã ấn ký)

 

NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

         - Hồ Sơ / Lưu.

 
Comments