Kêu gọi đóng góp bài vở và tài-chánh cho TẬP-SAN TINH-TẤN

posted Oct 29, 2011, 2:07 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Oct 29, 2011, 2:09 PM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

 

Số: 05/BTSTƯHN/TB

 

THÔNG-BÁO

         Kính Gởi :  - Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện Địa-Phương trực thuộc.

                       - Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải-ngoại.

                       - Quý Thân-hữu và Chư Quý Độc-giả.

         Trích yếu: V/v Kêu gọi đóng góp bài vở và tài-chánh cho TẬP-SAN TINH-TẤN.

Kính thưa Chư Quý vị,

         Tham-chiếu tinh-thần Biên-Bản phiên họp của Ban Thường-Vụ ngày 15/10/2011, chúng tôi trân-trọng thông-báo về những thay-đổi có liên-quan đến Tập-San Tinh-Tấn như sau:

1.    Tạm thời kể từ nay, Tập-San Tinh-Tấn sẽ được phát-hành hai số mỗi năm: Số Xuân Đặc-biệt vào dịp Tết Nguyên-Đán và Số Đặc-biệt Kính Mừng Đại Lễ 18/5, ra mắt sau ngày Đại Lễ 18/5 âm-lịch hằng năm.

2.    Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu đảm-nhiệm chức-vụ Chủ-Nhiệm, đồng-đạo Nguyễn-Văn-Hiệp giữ chức-vụ Chủ-Bút, và đồng-đạo Lưu-Phước-Thiện phụ-trách việc Ấn-Loát và Phát-Hành.

3.    Tập-San Tinh-Tấn Số 19, Số Đặc-biệt Mừng Xuân Nhâm-Thìn dự-định phát-hành vào Tháng Giêng năm Nhâm-Thìn (vào khoảng tháng 2/2012 dương-lịch). Do đó, chúng tôi kêu-gọi sự tích-cực đóng-góp bài vở từ Quý vị, dưới mọi hình-thức như Tin-tức Sinh-hoạt Địa-phương, Thi-văn, Pháp-luận, Truyện ngắn, Tùy-bút, Bút-ký, Hình-ảnh …

         Đề-nghị Quý vị gởi bài vở trước ngày 15/12/2011 cho Số Báo Xuân, theo một trong các địa-chỉ dưới đây, để chúng tôi kịp thời “Lay out” và phát-hành Tập-San đúng thời-hạn:

Ø     tapsantinhtan@yahoo.com

Ø     nguyen.david@sympatico.ca

Ø     nguyen5hiep@yahoo.com

Ø     P.O. Box 5470 Sacramento, CA. 95817 – USA

4.    Thỉnh-cầu Quý Đồng-Đạo, Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương vui-lòng tài-trợ ấn-phí (trung-bình $150.00 USD/mỗi Số Báo cho Ban Trị-Sự Địa-Phương) càng sớm càng tốt, và gởi Check, hay Money Order… về cho Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại, trên bao thơ ghi như sau:

         NGOC - HA  NGUYEN

         37  CORONADO  PL.  NE

         CALGARY, AB  T1Y  6N9

         CANADA

         Có 3 cách viết Check hay Money Order ở hàng chữ Pay to the order of :  PGHH (viết tắt như vậy mới deposit được), hay là GIAO HOI PHAT GIAO HOA HAO (bằng tiếng Việt không bỏ dấu), hoặc là bằng tiếng Anh như sau: HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION

         Phần Memo của Check hay Money Order viết chú-thích:  Quỹ Tập-San Tinh-Tấn.

         Trân-trọng cám-ơn và kính chào Chư Quý vị.

 

                                             Hoa-Kỳ, ngày 24 tháng 10 năm 2011

                                             TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                            HỘI TRƯỞNG,

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính tường và thông-báo.”                            (ấn ký)

- Hồ Sơ / Lưu

 

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Comments