2014-04-04 Thư mời tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm Giáp-Ngọ 2014 tại San José, California

posted Apr 13, 2014, 11:43 AM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 39/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   -  Quý vị Cố-Vấn và Trị Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải-ngoại.

Trích yếu: Thư mời tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm Giáp-Ngọ 2014 tại San José, California.

Kính thưa Chư Quý Đồng-đạo,

         Theo như Thông-Báo Số: 34/BTSTƯHN/TB đã gởi đến Quý vị trước đây, năm nay Đại-Hội Đạo và Đại Lễ Khai Đạo sẽ được tổ-chức tại San José, California theo lịch-trình sau đây:

  • Thứ Năm, ngày 12-6-2014 (15/5 âl.): Khai mạc lúc 10 giờ sáng tại Hội Quán BTS PGHH Miền Bắc California (San José): 3540 McKee Road, San Jose, CA 95127 (ĐT. 408-306-3034), chương-trình bao gồm:

Ø  Tường-trình kết-quả hoạt-động của BTSTƯHN nhiệm kỳ IV (2011 – 2014)

Ø  Tổ-chức bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN nhiệm kỳ V (2014 – 2017)

Ø  Dự-thảo chương-trình cho 2 ngày Đại-Hội Đạo kế tiếp (tiền Đại-Hội Đạo).

  • Thứ Sáu, ngày 13-6-2014 (16/5 âl.): Đại-Hội Đạo tại cùng địa-điểm nói trên.
  • Thứ Bảy, ngày 14-6-2014 (17/5 âl.): Đại-Hội Đạo tại cùng địa-điểm nói trên.
  • Chủ Nhật, ngày 15-6-2014 (18/5 âl.): Đại Lễ Khai Đạo 18/5 khai mạc lúc 10 giờ 30 phút sáng tại Berryessa Community Center, 3050 Berryessa Rd, San Jose, CA.95132.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại trân-trọng kính mời Quý vị Cố-Vấn, Trị Sự-Viên các cấp cùng toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại hoan-hỷ về tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ Kỷ-Niệm 75 năm ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ khai-sáng nền Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo theo lịch-trình và địa-điểm nêu trên. Sự hiện-diện đông-đủ của Quý Vị sẽ giúp cho công-tác bầu Tân Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại thành-công tốt đẹp, nói lên tấm lòng tha-thiết của toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại đối với Đạo-Pháp và dân-tộc.

  1. Quý vị ở trong nội địa Hoa-Kỳ đến bằng phi-cơ, xin chọn phi trường San José, CA. Tuy nhiên, Quý Đồng-đạo cư-ngụ ngoài Hoa-kỳ có thể chọn đến phi-trường quốc-tế San Francisco tuy hơi xa và thường hay bị kẹt xe. Xin nhớ thu-xếp để có thể đến San José chiều ngày Thứ Tư, hoặc sáng sớm ngày Thứ Năm cho kịp phiên họp Đại-Hội Đạo đầu tiên để tham-gia bầu-cử.
  2. Về địa-điểm lưu-trú, Ban Tổ-Chức cũng đã thương-lượng trước 15 phòng (mỗi phòng có 2 giường đôi, có thể ở 4 người) tại khách-sạn:

                  G6 Hospitality (Motel 6)

                  2560 Fontaine Road, San Jose, CA. 95121

                  Số điện thoại: 408-270-3131 Email: m60103bo@g6hospitality.com

         Giá đặc-biệt là $70 USD/ngày cho phòng ở 2 người, nếu ở 4 người thì giá là $76 USD/ngày và cộng với tiền thuế. Số mật mã (Reservation Code) để đặt phòng là “PGHH”. Các phái-đoàn, hay đồng-đạo đến từ phương xa, xin cho Ban Tổ-Chức biết số phòng sẽ cần để chúng tôi đặt trước với giá đặc-biệt.

3.   Để tiện việc sắp-xếp chỗ lưu-trú (đặt phòng khách-sạn), ẩm-thực và công-tác đưa rước được chu-đáo, xin liên-lạc với Ban Tổ-Chức (BTC):

         Nguyễn-Văn-Mậu, Trưởng-Ban TC         408-504-9848   mauvannguyen@yahoo.com

         Lưu-Phước-Thiện, Phó Ban Tổ-Chức       408-464-9265   thien.luu@sbcglobal.net

         Xin lưu-ý:  Nên thông-báo trước với BTC về tên hãng phi-cơ, số chuyến bay, ngày giờ đến (nếu phải đổi chuyến bay thì cho biết nơi khởi hành chót và gìờ đến mới) và ngày giờ về để Ban Tổ-Chức lên danh-sách đưa rước. Ngoài ra, nên nhờ BTC đặt trước phòng khách-sạn để anh chị em ở cùng nhau, tiện cho việc thăm-hỏi, trao-đổi tin-tức, hàn-huyên tâm-sự.

4.   Để cho việc thảo-luận trong ngày Đại-Hội Đạo mang lại những quyết-định dứt-khoát, thực-tiễn, khả-thi, BTSTƯHN yêu-cầu các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện, và quý Đồng-Đạo chuẩn-bị các bài tham-luận gởi qua địa-chỉ e-mail: nguyen55hiep@yahoo.com, hay bằng bưu-điện về Văn Phòng Chánh Thư-Ký, để được đúc-kết và đưa vào chương-trình nghị-sự, hạn chót là ngày Chủ Nhật 01-6-2014.

         Trân-trọng kính chào, và hẹn hội-ngộ tất cả chư Quý Đồng-Đạo tại San José, California, Hoa-Kỳ.

 

                                                          Hoa kỳ, ngày 4 tháng 4 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI-TRƯỞNG

 

                                                                      (đã ấn ký)

                                                                       

 

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

- Hồ-Sơ / Lưu.

Comments