2013-01-19 Hội Chợ Tết Cộng-Đồng Việt-Nam tại Toronto, Canada

posted Jan 27, 2013, 10:53 AM by Trung Hiếu Nguyễn

HộiChợ Tết Cộng-Đồng Việt-Nam tại Toronto, Canada

Ngày Thứ Bảy 19-1-2013.

Nhận lời mời tham-dự Hội Chợ Tết Cộng-Đồng Việt-Nam tại Toronto, Canada vào ngày Thứ Bảy 19-1-2013, thay mặt Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, chúng tôi đã tham-gia buổi tiếp-tân đặc-biệt dành cho phái-đoàn Chính-Phủ Liên-Bang Canada, dẫn đầu bởi Thủ-Tướng Stephen Harper, nhiều vị Bộ-Trưởng trong chính-phủ,đặc-biệt là Ông Jason Kenney, Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú, và Đa Văn-Hóa, người có rất nhiều thiện-cảm và ưu-ái đối với Cộng-Đồng VN tỵ-nạn Cộng-sản. Trong phái-đoàn cũng có nhiều Thượng-Nghị-Sĩ và Dân-Biểu thuộc Quốc-Hội Liên-Bang, đặc-biệt trong đó có Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, một Thượng-Nghị-Sĩ Canada gốc Việt đầu tiên tại Thượng-Nghị-Viện Canada. Được biết, đây là lần đâu tiên Thủ-Tướng Chính-PhủCanada đến viếng thăm và chúc Tết Cộng-Đồng VN tại Toronto.

Trong phần phát-biểu cảm-tưởng và chúc Tết, Thủ-Tuớng Stephen Harper không ngừng khen-ngợi Cộng-Đồng người Việt tỵ-nạn CS đã đóng góp tích-cực cho sự phồn-vinh của Canada qua nhiều tài năng và sự cương-quyết. Đồng thời, Ngài Thủ-Tướng cũng cho biết rằng chính-sách đối ngoại ưu-tiên của Canada đối với Việt-Nam là Canada không chỉ thúc-đẩy cho sự thăng tiến hòa-bình và thịnh-vượng, mà còn kêu gọi Việt-Nam tôn-trọng tự-do, dân-chủ, và nhân-quyền cho người VN.
Ô. Stephen Harper, Thủ-Tướng Canada.
Ô. Stephen Harper, Thủ-Tướng Canada.
Ô. Nguyễn-Trung-Hiếu
Từtrái sang phải: Ô. Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng BTSTƯHN/GHPGHH; Ô. Jason Kenney, Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú, và Đa Văn-Hóa; Ô. Ngô-Thanh-Hải, Thượng-Nghị-Sĩvà Phu-Nhân.
Ô. Lê-Hữu-Chính
Ô. Ngô-Thanh-Hải, Thượng-Nghị-Sĩ, Ô. Jason Kenney, Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú, và Đa Văn-Hóa; Ô. Lê-Hữu-Chính, Phó Hội-Trưởng BTS. PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận.
Comments