2012-09-14 THƯ CẢM TẠ của Tu Sĩ Võ Văn Thanh Liêm

posted Sep 14, 2012, 8:15 AM by Trung Hiếu Nguyễn

THƯ CẢM TẠ

Kính thưa Quý Vị,

         Tôi là Tu Sĩ Võ Văn Thanh Liêm, sinh năm 1940 cư ngụ Ấp Long Hòa 2, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

         Pháp danh: Nhật Quang Minh.

         Trụ trì: Chùa Quang Minh Tự, tu theo đạo PGHH, xin có đôi lời cảm tạ.

         Kính gởi: Đồng bào, Đồng đạo trong và ngoài nước cùng các Tôn Giáo bạn.

Kính thưa Quý Vị,

         Hôm nay, Quý Vị đốt lên ngọn đèn soi rọi quay về đất Việt cho ấm áp lòng người thức tỉnh, nhớ lại cội nguồn Tổ Tiên và đem lại cho tôi được đạt Giải Tự do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền năm 2012, lưu truyền nền đạo hậu thế trong và ngoài nước, mang lại Tôn Giáo một niềm vui an lạc thật là vô giá, ấy là nói riêng tôi, cao cả cuộc đời chưa từng có được, và nói chung, đạo PGHH và các Tôn giáo bạn Việt Nam nơi đất khách cũng được tiếng thơm bay trong bốn biển, cùng vang lên một tấm lòng, bầu nhiệt huyết thiêng liêng đạo cả. Tuy là ở nơi đất khách tha phương mà không quên đất Tổ giống dòng. Hôm nay, còn mang lại một món quà vô bờ bến, niềm vui an lạc Phật Pháp ấy bừng lên, cháy mãi trên không trung khắp cùng vũ trụ và đem lại ngọn đuốc Từ Bi cho Nhân Loại đại đồng đang say mê trong giấc mộng tràng, dường như giấc Nam Kha đã được đánh thức lòng người trong buổi Hạ Nguơn này.

         Đến đây tôi xin dừng bút lại, chúc cầu mọi người trên thế giới sớm phát tâm lành và tôi đây, Võ Văn Thanh Liêm gởi lời cảm tạ Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, nơi đất khách quê người mãi mãi hòa hợp, đồng tâm đứng lên trên tinh thần đạo đức nối tiếp đến ngày thành công viên mãn, đem lại lợi ích cho Nhân loại Quần sanh đang mong đợi.

         Kính thưa Quý Vị! Tôi xin diễn lại những lời trên đây:

                 Quý vị thân mến,

                 Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm cảm tạ,

                 Trong và ngoài nước khắp cả lẫn Năm Châu.

                 Trời bao la gom lại chỉ một bầu,

                 Lành trọn đạo, ác sầu muôn kiếp khổ.

                 Thân đất khách, tâm hồn về đất Tổ,

                 Đạo truyền ban cứu khổ cả muôn loài.

                 Lại nâng cao Hòa Hảo được hôm nay,

                 Cho tôi đạt Giải Kim Điền Tôn Giáo.

                 Trong bốn biển nghe danh là Hòa Hảo,

                 Lắm bao người vì đạo phải bỏ thân.

                 Đạo Quốc doanh là đạo của vô Thần,

                 Cơm Hòa Hảo hiến thân cho Cộng Sản.

                 Người thiệt tu vào tù lâm Đại nạn,

                 Vì lợi danh phản bạn đạo xa rời.

                 Đốt ngọn đuốc dắt người đời lạc lối.

                 Khắp thế giới trong ngoài đang mong đợi,

                 Hòa Hảo nay tính tới tám triệu người.

                 Mà hôm nay im lặng chẳng hổ ngươi,

                 Huynh đệ ơi ! người người đồng đứng dậy.

                 Khắp vũ trụ Năm Châu cùng ngó thấy,

                 Bạo quyền kia hết cậy độc tài hay.

                 Máy Tuần huờn vũ trụ mãi xoay hoài,

                 Lành gặp thiện, ác nay đành phải trả.

                 Gởi ít lời hôm nay đầy cảm tạ,

                 Cùng quê hương tất cả bốn phương trời.

                 Đem đạo lành ban rãi khắp mọi nơi,

                 Tôi chúc cầu trong ngoài cùng hòa nhã,

                 Thôi dứt lời đáp tạ khắp bốn phương.

         Kính chúc tất cả đại đồng, các Tôn giáo bạn, PGHH trong và ngoài nước được hưởng vạn phúc lành, đồng phát Bồ Đề Tâm, thấm nhuần đạo Pháp, noi gương đức Phật phổ hóa chúng sanh đời đời bất diệt.

         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

         Nam Mô A Di Đà Phật

         14/9/2012

         Tu Sĩ Võ Văn Thanh Liêm
 
Comments