Sinh Hoạt

Đây là phần đăng các sinh hoạt vừa qua
Khi có bản tường trình về sinh hoạt vừa qua, xin anh chị bấm vào nút New post

Tường-Trình Thành-Quả Hoạt-Động và Diễn-Từ Mãn-Nhiệm của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo Nhiệm-Kỳ IV (2011 – 2014)

posted Jul 11, 2014, 10:09 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Jul 11, 2014, 10:11 AM ]

Tường-Trình Thành-Quả Hoạt-Động

và Diễn-Từ Mãn-Nhiệm

của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại

Giáo-Hội PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

Nhiệm-Kỳ IV (2011 – 2014)

*********

Kính gởi:

 • Quý vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTS\TƯHN,

 • Quý Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện Giáo-Hội các cấp,

 • Quý Đồng-Đạo PGHH hải-ngoại.

  Kính thưa Chư Quý Liệt Vị,

           Hôm nay, chúng ta có cơ-duyên may-mắn, tựu-hội về đây tham-dự Đại-Hội Đạo để bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTS\TƯHN nhiệm-kỳ V (2014 – 2017), và mừng Ngày Khai-sáng nền Đạo thiêng-liêng trong khung-cảnh trang-trọng, không-khí thanh-thoát an-bình, niềm vui rạng-rỡ. Thay mặt BTS\TƯHN, chúng tôi hân-hoan chào mừng toàn thể chư Liệt vị, và trân-trọng chúc mừng Quý vị hiện-diện đã vượt qua những khó-khăn để cùng về đây họp mặt khá đông đủ. Chúng tôi cũng không quên cám ơn Ban Tổ-Chức và Ban Trị-Sự PGHH Bắc California đã không quản-ngại những khó-khăn về nhân-sự, phương-tiện, nhận lãnh trọng-trách tổ-chức, chuẩn-bị chu-đáo mọi việc để chúng ta có được buổi Đại-Hội Đạo hôm nay cũng như Đại-Lễ ngày mai trong khung-cảnh trang-trọng, rực-rỡ, đầy đủ tiện-nghi và tốt đẹp.

  Kính thưa Chư Quý Vị,

           Trước khi bắt đầu tường-trình thành quả hoạt-động của BTS\TƯHN trong 3 năm qua, chúng tôi mạn phép gởi lời chân thành cảm ơn đến Quý vị Cố-Vấn, Quý vị Niên Lão, Quý Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện Giáo-Hội các cấp, cùng toàn thể Quý Đồng-Đạo hải-ngoại đã cho chúng tôi có cơ-hội đóng góp vào vai-trò lãnh-đạo trong nhiệm-kỳ qua. Đối với chúng tôi, đây là cơ-duyên may-mắn để phục-vụ cho Đoàn-thể, để bảo-tồn và phát-huy Giáo-Hội PGHH.

           Sau đây, chúng tôi trân-trọng tường-trình thành quả hoạt-động trong nhiệm-kỳ IV (2011 – 2014) dựa vào chương-trình ứng-cử đã được trình-bày trước Đại-Hội ngày 18-6-2011 tại Santa Ana, CA.

  1/- Thực-hiện Website cho Giáo-Hội, trong đó có từng phòng riêng cho các BTS và BĐD địa-phương

           Đây là dự-án được thực-hiện đầu tiên của BTS/TƯHN Nhiệm-Kỳ IV. Sau hơn 6 tháng, một Website mang tên www.phatgiaohoahao.net đã được hình thành và ra mắt công chúng trên mạng lưới toàn cầu, nhờ sự cộng-tác, tiếp tay của Ông Chánh Thư-Ký nên Website được coi như hoàn-chỉnh trong năm đầu tiên của nhiệm-kỳ IV.

           Hiện nay, Website đang có 17 tiết mục bao gồm Audio, Video, Hình ảnh, sách đọc, tài-liệu tham-khảo, bài viết, thông-báo… có liên-quan đến việc phổ-truyền Giáo-lý PGHH cùng những tin-tức Sinh-hoạt của các BTS và BĐD/ĐP trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội PGHH tại hải-ngoại… và đang được cập-nhật liên-tục.

  2/- Công-tác Phổ-Thông Giáo-Lý

           Đây là dự-án rất quan-trọng, đó là việc gây quỹ và tái bản quyển SGTVTB 2004, thành-lập Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống (BĐCKTAT), và hoàn thành công tác ấn-tống trước khi nhiệm-kỳ IV chấm dứt. Dự-án nầy là trọng-tâm trong nhiệm-kỳ nầy, nên chúng tôi rất quan-tâm và trực-tiếp theo dõi để cho công-tác nầy được hoàn-thành một cách tốt đẹp.

          a) BTSTƯHN ra Thông-Báo số 17 ngày 04/9/2012 để vận-động gây quỹ Ấn-Tống Sấm Giảng Thi Văn Toàn-Bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ. Thủ-Bổn BTS/TƯHN sẽ có bài tường-trình chi-tiết về các Quỹ tài-chánh của Giáo-Hội, nên xin miễn ghi lại đây. Xin lưu-ý, trong đó BTS PGHH Miền Nam California (Santa Ana) và BTS PGHH Richmond (VA) đã không trực-tiếp tham-gia vận-động gây Quỹ Ấn-Tống.

          b) BTSTƯHN ra Quyết-Định số 18 ngày 04/9/2012 để thành lập Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống (BĐCKTAT) với thời hạn công-tác 6 tháng để góp nhặt các đề-nghị sửa-chữa, đúc-kết, nghiên-cứu và điều-chỉnh các lỗi kỹ-thuật còn tồn-đọng (lỗi chánh tả) từ ấn bản năm 2004 (SGTVTB 2004) về nội-dung. Về hình-thức, ấn bản mới sẽ được trình-bày hoàn-hảo hơn cho dễ tìm kiếm các câu Thi (Thơ) hay Đoạn Văn.

           c) BĐCKTAT được xem như hoàn tất công-tác vào sau phiên họp lần chót thứ 18 ngày 23/3/2013 và BTSTUHN đã ra Thông-Báo số 26 ngày 16/5/2013 để Cảm tạ và Hoàn tất công-tác của BĐCKTAT.

           d) Căn-cứ theo Quyết-Định của Đại-Hội Đạo tại Toronto ngày 29-6-2013, BTS/TƯHN đã ra Thông-Báo số 29 ngày 08/7/2013 để kính trình đến quý đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương (đính kèm theo Thông-Báo nầy) Bản Đối Chiếu Dự Thảo ấn bản 2013 (căn cứ trên ấn bản 2004) với ấn bản 1965 kèm theo Đính-chánh và ấn bản 1966 để Xin Góp Ý lần cuối. Hạn chót để BTS/TƯHN nhận được góp ý là ngày Thứ Hai 09-9-2013. Sau ngày nầy, BTS/TƯHN đã đúc-kết tất cả góp ý nhận được và kết quả là tuyệt đại đa số đồng ý với Dự Thảo ấn bản 2013.

           e) Theo sự ủy-thác của BĐCKTAT (Biên-bản số 18 ngày 23/3/2013) và của Đại-Hội Đạo tại Toronto ngày 29/6/2013, trách-nhiệm tìm kiếm, thương-lượng với nhà in và Ấn-Tống giao cho BTS/TƯHN đảm-trách.

           f) Ngày 09/11/2013, trong phiên họp của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN, Ban Thường-Vụ BTSTƯHN quyết-định không làm CD để gởi đến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương để xin góp ý thêm lần nữa (vì không đủ thời gian để gởi đi in), và tiến tới giai-đoạn in ấn theo như quyết-định của Ban ĐCKT&ÂT trong Biên-bản Báo-cáo tổng-kết và Đại-Hội Đạo giao-phó: “vì nhu cầu cấp thiết cho quý BTS/BĐD địa phương đã hết SGTVTB tồn kho, việc tham khảo ý kiến (một lần nữa) lại đòi hỏi thời gian, việc in ấn cũng tốn rất nhiều thời gian, và nhiệm kỳ IV lại sắp mãn hạn, do đó BTS/TƯ/HN sẽ in đợt nầy với số lượng tối thiểu để phân phối và thông báo thay đổi cho lần in kế tiếp... Vì in lần đầu, do đó Ban Thường Vụ đồng thuận in thành nhiều đợt để tránh tình trạng lỗi lầm có thể xảy ra từ nhà in; dó đó chỉ in 1,000 quyển cho đợt đầu.” (chiếu theo Biên bản phiên họp của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN ngày 09/11/2013).

           g)     Ngày 03/12/2013, BTSTƯHN đã gởi “Portable Document Format file” đến nhà in và được nhà in cho biết đến đầu tháng 3/2014 sẽ hoàn thành việc ấn loát. Xin nhắc lại, ngày 04/5/2013, trong dịp đi dự Lễ Khánh Thành Hội Quán BTS PGHH Stockton, chúng tôi gồm có Nguyễn-Trung-Hiếu, Nguyễn-Văn-Mậu, Vương-Học-Thiêm, và Lưu-Phước-Thiện đã đến gặp chủ nhà in để thương-lượng về giá cả và mọi chi-tiết cho việc ấn-loát quyển SGTVTB ấn bản 2013 (theo như Bản Báo-cáo Tổng kết của Ban ĐCKT&ÂT giao phó), kết quả rất tốt và thuận lợi. Tuy nhiên, việc ấn loát đã bị nhà in làm trễ đến 2 tháng sau, tức là Đ/đ Mậu đã đến nhà in nhận tổng số 840 quyển vào ngày 03/5 06/5/2014 và hoàn toàn không cho BTSTƯHN hay biết.

           h) Ngày 07/5/2014, chúng tôi gọi đến nhà in và được cho biết như trên và Đ/đ Mậu còn cho nhà in biết là phải giữ số lượng còn lại là 160 quyển tại chỗ, không được gởi cho ai nữa cả. Theo sự thỏa-thuận trước đây của chúng tôi với nhà in, sau khi hoàn tất việc ấn loát, nhà in sẽ thông báo cho BTSTƯHN biết để nhờ Đ/đ Mậu hay Đ/đ Thiêm đến nhà in để kiểm-tra chất lượng (quality control) chẳng hạn như in trên loại giấy như đưa ra làm mẫu trước đây hay không? có thiếu trang nào hay không khi đóng thành sách?... Công việc nầy chỉ cần 1 đến 2 giờ là xong, sau đó nhà in sẽ dựa vào Danh-sách số lượng phân-phối đến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương và các đồng-đạo đóng góp trực-tiếp về BTSTƯHN để gởi đi (bởi vì nhà in đã có hợp đồng với UPS nên cước phí gởi sẽ được giảm thiểu).

           i) Ngày 08/5/2014 chúng tôi nhận được Thông Báo của Ông Trần Phú Hữu với tư cách Trưởng-Ban PTGL/TƯ cho biết những lý do không hợp lý để giữ lại, đi ngược lại quyết-định của chính  Ban ĐCKT&ÂT trước đây (xin xem Báo-cáo tổng kết, hay Biên-bản phiên họp số 18 của Ban ĐCKT&ÂT), đi ngược lại Quyết-Định chung của Đại-Hội Đạo ngày 29/6/2013 và Quyết-Định của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN ngày 09/11/2013. Chúng tôi đã kêu gọi Quý Ông Trần Phú Hữu, đặc biệt là Đồng đạo Nguyễn Văn Mậu đặc trách việc Ấn Tống, hãy đem hoàn lại số lượng 740 quyển cho nhà in để nhà in gởi đi (chỉ giữ 100 quyển được phân-phối cho BTS PGHH Bắc California mà thôi). Nên nhớ, Quý vị đã giữ tại Hội Quán San José đã hơn 6 tuần lễ rồi, trong khi các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương thì có nhu-cầu cung-cấp đến các đồng-đạo tại địa-phương sở tại. Nhưng yêu-cầu nầy đã không được Ô. Mậu và Ô. Hữu thuộc Ban PTGL/TƯ thi-hành.

           j) Ngày 04/6/2014, Ban PTGL/TƯ ra Thông Báo về việc Điều chỉnh quyển SGTVTB ấn bản 2013, trong đó Ban PTGL/TƯ nói rằng “có 530 chữ khác biệt so với ấn bản 1965 và 1966, cần trưng cầu ý kiến để lấy quyết-định chung từ Đại Hội Đạo”. Chúng tôi xin nhắc lại cho các Ông trong Ban PTGL nhớ là ấn bản 2013 dựa trên ấn bản 2004, và ấn bản 2004 đã được hiệu-đính dựa trên ấn bản 1965 trước đây bởi Ban Hiệu-Đính. Dĩ nhiên, khi các Ông đối chiếu ấn bản 2013 với ấn bản 1965, 1966 là phải có nhiều chữ khác biệt vì đã được hiệu-đính 2 lần rồi! Xét kỹ ra, những chữ khác biệt nầy đã được sự đồng-thuận trước đây trong 18 Biên-bản tổng kết của BĐCKTÂT. Chúng tôi xin đưa ra vài chữ để chứng-minh:  “hềm vì” (ấn bản 1965, 1966) được Ban ĐCKTÂT đổi thành “hiềm vì” (ấn bản 2013 trang 29 dòng 19) trong Biên-bản số 4 (ngày 01/12/2012); “Ai liễu Đạo” (ấn bản 1965, 1966) được Ban ĐCKTÂT đổi thành “Ai liễu-đạo” (ấn bản 2013 trang 30 dòng 25) trong Biên-bản số 3 (ngày 24/11/2012), “lão đưa đò” (ấn bản 1965, 1966) được Ban ĐCKTÂT đổi thành “Lão Đưa Đò” (ấn bản 2013 trang 49 dòng 22, vì đây là danh từ riêng ám chỉ Đức Thầy giả ra “Lão Đưa Đò”) trong Biên-bản số 4 (ngày 01/12/2012), v.v... Theo Biên-bản số 4, Ban ĐCKTÂT đồng thuận đổi tất cả danh từ riêng ám chỉ Đức Thầy viết chữ thường thành chữ hoa như: Ta, Đây, Nầy, Mỗ, Khùng, Điên, v.v... Ngoài ra, một vài chữ thêm vào hay những chữ sai trong ấn bản 2013 bắt nguồn từ ấn bản 2004 đã không được tìm thấy bởi Ban ĐCKTÂT mà Quý Ông nêu ra như: “Ngày 10-1-1947” (ấn bản 1965, 1966), trong khi cả 2 ấn bản 2004 và 2013 lại in là “Ngày 16-1-1947”. và nguyên mục 4 của Bản Thông Báo đã nêu ra. Nhìn chung, danh sách 530 chữ khác biệt mà các Ông đưa ra là đã được sự đồng thuận Ban ĐCKTÂT trong ấn bản 2013, chúng tôi chỉ in ra những gì đã được Ban ĐCKTÂT đồng thuận, và những sai sót còn tồn đọng trong ấn bản 2013, đó chẳng qua là do sự nối tiếp in sai từ ấn bản 2004 mà Ban ĐCKTÂT đã bỏ sót (hay đã không thấy).

           Trong Thông báo của Ban PTGL/TƯ gởi đến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương ngày 07/5/2014 qua email, quý Ông có cho biết rằng: “Chúng tôi sẽ gởi đến Quý BTS & BĐD mỗi nơi một vài quyển SG trong ngày gần đây”. Nhưng đến nay đã 45 ngày, không biết các BTS & BĐD/ĐP có nhận được chưa? Hôm nay, nhân ngày Đại-Hội Đạo, có sự hiện-diện của nhiều Trị-Sự-Viên các cấp và đồng-đạo khắp nơi, chúng tôi đề-nghị với Ban PTGL/TƯ và ông Mậu nên đem quyển SGTVTB ấn bản 2013 phân-phối đến tất cả Đồng-đạo hiện-diện để mỗi Đ/đ có dịp xem qua và góp ý trong ngày Đại-Hội. Xin cám ơn quý Ông.

  Kính thưa Chư Quý Đồng-đạo,

           Khi đưa ra đề-án tái-bản quyển SGTVTB của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, chúng tôi có tâm-nguyện là làm sao cho được hoàn-chỉnh một cách tốt đẹp nhất. Về mặt nội-dung, cố-gắng tìm kiếm tất cả các lỗi chánh-tả còn tồn-động mà chưa được phát-hiện ra trước đây để điều-chỉnh cho chính-xác. Về mặt hình-thức thì sẽ được trình-bày với những kỹ-thuật hiện đại sao cho dễ đọc, dễ nhìn, dễ-dàng tìm kiếm các câu Thơ (Thi) hay Đoạn Văn, từ trang mấy, bài gì? Dĩ nhiên, công-tác nầy phải được hoàn thành trong thời-gian có giới-hạn, bởi vì nhu-cầu cung cấp cho các BTS và BĐD/ĐP. Vì công-tác phải được tiến-hành nhanh chóng như vậy, nên có một vài đồng-đạo đã hiểu lầm rằng: Chúng tôi tự ý in ấn một mình, chụp mũ nào là độc tài, sửa Sấm Giảng, v.v... Xin xem lại tiến-trình mà chúng tôi vừa trình-bày ở trên trước khi trả lời. Chúng tôi xin hỏi những vị nầy, chúng tôi in sửa Sấm Giảng như vậy là được lợi-ích gì cho bản thân chúng tôi đây? Quý Ông hãy suy-nghĩ kỹ lại xem coi có hợp lý không? – Điều đó cho thấy sự chụp mũ như vậy là hoàn toàn sai với sự thật và đi ngược lại nguyện-vọng của chúng tôi như đã nói trên! Chúng tôi cảm thấy rất đau lòng khi nghe những lời bịa-đặt như vậy. Chúng tôi xin kêu gọi những ai đã bịa-đặt, chụp mũ chúng tôi sửa Sấm Giảng để gây hoang-mang trong đoàn-thể thì nên hồi-tâm suy-nghĩ lại, đừng nói oan cho người mà tạo nghiệp bất lành cho chính mình.

           Bây giờ, chúng tôi xin tiếp tục trình-bày phần kế tiếp.

  3/- Công tác ấn-hành Tập-San Tinh-Tấn

          Tiếp theo thông-lệ của BTSTƯHN tiền nhiệm, mỗi năm chúng tôi đã phát hành 2 số TSTT gởi đến các đồng đạo và Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương với những tin-tức, thông-báo và bài vở qua nhiều đề mục khác nhau, rất phong-phú. Tất cả đã được phát hành 6 số trong 3 năm qua. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin cám ơn các tác giả đã đóng góp bài vỡ và quý Đồng-đạo và các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương đã ủng-hộ tài-chánh để cho công-tác được hoàn thành tốt đẹp.

  4/- Tham-gia Hội-Đồng Liên-Tôn Việt-Nam tại Hoa-Kỳ:

           Tiếp tục đề cử Đ/đ Nguyễn Thành Long và Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu đại-diện Giáo-Hội PGHH tại hải ngoại tham gia vào Hội Đồng Liên Tôn Việt-Nam tại California, Hoa-kỳ.

  5/- Xin can thiệp cho cô Nguyễn-Thu-Trâm:

           Ngày 21/07/2011, BTS/TƯHN gởi Văn Thư yêu cầu Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, Văn Phòng đặt ở Thụy-Sĩ, xin can thiệp cho cô Nguyễn-Thu-Trâm vì tranh đấu cho Tự-do Tôn-giáo PGHH mà phải lánh nạn ở Thái-Lan, được định-cư nơi Đệ tam Quốc-gia để tránh sự truy-lùng gắt-gao của nhà cầm quyền VN. Hiện tại, cô Thu-Trâm đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc chấp-thuận cho qui chế tỵ nạn.

  6/- Mở một Phòng Họp trên Hệ thống Paltalk

           Một phòng họp mang tên “Phòng Họp PGHH” được BTS/TƯHN mở trên hệ thống Paltalk dùng làm nơi hội họp cho Ban Thường-Vụ, Ban Điều-Chỉnh Kỹ-Thuật và Ấn-Tống, và tiếp xúc với một số Trị Sự viên, gồm những vị đã từng biết cách vào Paltalk và có Nickname để liên lạc.

  7/- Hoàn tất công tác ấn-tống bộ sách Chú-Giải SGTVTB của Ông Thiện-Tâm.

           In xong Quyển Hạ 2/2 vào đầu tháng 4/2013 và đã phân-phối đến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương. Đây là công-tác được khởi xướng từ BTSTƯHN tiền nhiệm, và chúng tôi chỉ tiếp-tực phát hành từ Quyển Trung cho đến hết. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin cảm tạ công-đức của các Đ/đ Nguyễn-Văn-Hiệp đã ra công đánh máy, Đ/đ Văn-Thế-Vĩnh ra sức hiệu-đính, và Đ/đ Nguyễn-Văn-Mậu lo vận-động tài-chánh, in ấn và phân-phối. Đ/đ Nguyễn-Văn-Mậu sẽ có bản tường-trình đầy đủ hơn về công-tác nầy.

  8/- Công-tác từ-thiện xã-hội:

           a) Phát động việc Gây quỹ cứu trợ nạn lụt miền Tây 2011 đến các BTS & BĐD PGHH địa phương và đồng đạo khắp nơi. Tổng số gia đình nạn nhân bão lụt được cứu trợ là 394. (Mọi chi thu liên quan đến công-tác nầy đều có giấy tờ chứng-minh do Bà Thủ Bổn lưu giữ).

           b) Phát động việc gây quỹ Cứu trợ nạn nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân năm 2013. Tất cả số tiền quyên góp được đã gởi ngày 05, 06 và 19-12-2013 (theo chương-trình Gov. of Canada “Matching Fund”) đến Canadian Red Cross đang trực-tiếp làm công-tác cứu-trợ nạn-nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân. (Mọi chi thu liên quan đến công-tác nầy đều có giấy tờ chứng-minh do Bà Thủ Bổn lưu giữ).

           c) Tiếp xúc và trợ giúp một số đồng đạo bên nhà đang bị giam cầm hay bị bắt bớ hoặc đàn áp trái phép (qua gia đình hoặc thân nhân). Chúng tôi được cử trực-tiếp làm công-tác nầy.

  9/- Phát động Chương trình “Đền Ơn Đáp Nghĩa”.

           Nhằm tỏ lòng thành kính tri ân những vị có công và đã hy-sinh vì Đạo, BTS/TƯHN/GHPGHH có liên lạc, tổ chức thăm viếng và tặng quà mỗi năm 2 lần: 1)- trong vòng tháng 5 âm lịch để cùng tưởng nhớ ngày Đại Lễ 18/5; 2)- cuối năm âm lịch để chúc mừng năm mới đến thân nhân và tưởng niệm đến người quá cố.

           Hiện nay, khoảng 30 gia đình có đồng đạo “Tử vì Đạo pháp” đã được một phái đoàn (gồm một số đồng đạo PGHH thiện nguyện trong nước) đều đặn đến thăm viếng hàng năm. Ngoài ra, chương trình “Đền Ơn Đáp Nghĩa” cũng đã gởi quà đến các đồng đạo đã và đang bị tù đày (tù nhân lương tâm PGHH) vì tranh đấu cho quyền tự do hành đạo PGHH. Rất mong được sự đóng góp của quý đồng-đạo khắp nơi để chương-trình được tiếp tục duy trì và để có những món quà xứng đáng hơn.

  10/- Tân Ban Trị-Sự PGHH Stockton, CA

           Vì nhu-cầu giáo-sự, Tân Ban Trị-Sự PGHH Stockton, CA đã được thiết-lập vào ngày 5-5-2013 và ra mắt tại địa-chỉ Hội Quán: 2965 Saxton Drive, Stockton, CA 95212, dưới sự lãnh-đạo của Tân Hội-Trưởng Lê-Kiến-Trúc. Đích thân Đ/đ Hội-Trưởng BTSTƯHN đã tham-dự Lễ ra mắt nầy. Thành thật chúc mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Stockton, CA.

  11/- Nâng cấp Ban Đại-Diện PGHH Florida thành Ban Trị-Sự PGHH Florida

           Vì sự tham-gia sinh-hoạt giáo-lý và niệm Phật của các Đ/đ tại tiểu bang Florida mỗi lần một đông hơn, tổ-chức có nề-nếp hơn trong mỗi định-kỳ sinh-hoạt, và do thỉnh cầu nâng cấp của Tân BTS PGHH tiểu bang Florida, nên BTSTƯHN đã chuẩn-nhận nâng cấp BĐD PGHH Florida trở thành BTS PGHH tiểu bang Florida kể từ ngày 03/4/2014. Thành thật chúc mừng Tân BTS PGHH tiểu bang Florida.

  12/- Hợp thức hóa Giấy Phép hoạt-động cho Giáo-Hội.

           Chúng tôi phải xin giấy phép mới hoàn toàn vì giấy phép dùng cho BTSTƯHN tiền nhiệm đã hết hiệu lực kể từ năm 2010, công việc nầy đòi hỏi khá nhiều thời gian để cung cấp các giấy tờ cần thiết, cũng như đóng chi phí khá nặng cho đơn xin. Giấy phép mới cho Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (Hoa Hao Buddhist Congregation Inc.) có hiệu lực kể từ ngày 06-12-2012 và là một tổ-chức tôn-giáo bất-vụ-lợi (Non-Profit Religious Organization) với giấy phép của Chính-Phủ Liên-Bang Hoa-Kỳ. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin tuyên-dương công-đức của Đồng-đạo Ô.B. Lưu-Phước-Thiện đã đóng góp cho chi phí giấy tờ, cũng như thời giờ để sửa-soạn hồ-sơ.

  13/- Vận-động với Chánh-Phủ và Quốc-Hội Hoa-Kỳ và Canada về Tự-do Tôn-giáo và tù nhân lương-tâm PGHH:

           - Ngày 13/10/2011, BTS/TƯHN tham dự buổi họp của Ủy Ban Bảo vệ Nhân quyền với Quốc Hội Hoa Kỳ. Nhân dịp nầy, BTS/TƯHN/GH PGHH đệ trình Danh sách những tín đồ PGHH đang bị nhà cầm quyền Việt-Nam giam giữ và yêu cầu Chánh phủ Hoa-Kỳ can thiệp để những tù nhân Tôn-giáo nầy sớm được Tự-do và tiếp tục hành đạo.

           - Ngày 21/01/2012, BTS/TƯHN đã tiếp xúc trực-tiếp với Ông Jason Kenney (Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa Canada) để trình-bày về thảm-họa đàn-áp các tín-đồ PGHH vì họ vận-động đòi-hỏi quyền tự-do hành đạo PGHH, là những nạn-nhận bị chính quyền CSVN tuyên án tù từ 3 năm đến 11 năm. Trong dịp nầy, BTS/TƯHN cũng đã đệ trình lên Chính-Phủ Canada danh-sách các tù-nhân lương-tâm PGHH với nhiều chi-tiết, trường hợp hai đồng-đạo Nguyễn-Văn-Lía và Trần-Hoài-Ân vừa bị tuyên án 5 năm và 3 năm tù, và đặc-biệt hơn nữa là bản án 11 năm của đồng-đạo Mai-Thị-Dung, hiện đang bị bệnh rất nặng trong tù. Ngoài ra,  trong Văn Thư gởi CP Canada (và Bộ Ngoại-Giao Canada, ngày 04-7-2011), BTS/TƯHN thỉnh cầu Chính-Phủ Canada gây áp-lực, đòi hỏi Chính-Phủ VN trả tự-do lập tức, vô điều-kiện cho 3 đồng-đạo trên.

           - Ngày 05/3/2012, BTS/TƯHN tham gia chiến dịch ký Thỉnh Nguyện Thư gởi cho Tòa Bạch Ốc (do đài SBTN đề xướng), kêu gọi Chánh-Phủ Hoa-Kỳ can thiệp về Tự-do Dân-chủ và Nhân quyền cho Việt-Nam. Ngoài ra, BTS cũng đã liên-lạc với Ban tổ-chức (qua Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng) ngay từ lúc đầu để ghi tên đại-diện Giáo-Hội PGHH vào Danh sách 100 người hội kiến với đại-diện của Tổng-Thống Obama tại Tòa Bạch Ốc, và với Quốc-Hội Hoa-Kỳ ngày sau đó (06/3/2012).

           - Ngày 10/4/2013, BTS/TƯHN họp với US Committee on Religious Freedom for Vietnam (USCIRF).

           - Ngày 11/4/2013, BTS/TƯHN điều trần trước Tiểu Ban Nhân Quyền của Ủy-Ban Đối Ngoại của Hạ Viện Hoa-Kỳ.

           - Ngày 05/2/2014, BTSTƯHN cử Đại-Diện PGHH “Truyền-Thống” quốc nội tham-dự phiên điều trần kiểm-điểm định-kỳ phổ-quát (Universal Periodic Review) về việc thực-thi Nhân Quyền của Việt-Nam do Hội-Đồng Nhân Quyền của Liên-Hiệp-Quốc tổ-chức tại Geneva, Thụy-Sĩ.

           - Ngày 11/4/2014, BTS/TƯHN tham gia trực-tiếp buổi Điều Trần Tự-Do Tôn-Giáo về những vi-phạm quyền tự-do hành đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo tại VN trước Quốc-Hội và Chính-Phủ Canada.

           Những thành-quả đạt được trong công-tác vận-động về Tự-do Tôn-giáo và tù nhân lương-tâm PGHH: Có 6 thành-quả đáng kể như sau:

           (1). Tháng 10/2011 – Đ/đ Nguyễn-Văn-Lía (VN) được trao giải “Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn-Kim-Điền” tại Boston, Hoa Kỳ (do Phong-Trào Giáo Dân VN Hải-Ngoại trao tặng);

           (2). Tháng 5/2012 – Đ/đ Mai-Thị-Dung (VN) được trao giải “Dân Quyền” tại Chùa Bát Nhã, Nam California, Hoa Kỳ (do Phong-Trào Yểm-Trợ Tự-Do Tôn-Giáo và Nhân Quyền VN trao tặng);

           (3). Tháng 10/2012 – Tu sĩ Võ Văn Thanh-Liêm (VN) được trao giải “Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn-Kim-Điền” tại Cộng-Hòa Liên Bang Đức;

           (4). Tháng 5/2013 – Đ/đ Trương-Kim-Long (VN) được trao giải “Dân Quyền” tại Chùa Bát Nhã, Nam California, Hoa Kỳ;

           (5). Tháng 6/2013 – Thủ-Tướng Canada gởi Văn Thư Chúc Mừng và Công Nhận Phật-Giáo Hòa-Hảo là 1 trong 5 tôn-giáo lớn ở VN nhân dịp tổ chức Đại Lễ 18/5 tại Toronto, Canada.    

           (6). Tháng 4/2014 – Thủ-Tướng Canada gởi Văn Thư Chúc Mừng và Cảm Tạ việc tham-gia trực-tiếp buổi Điều Trần Tự-Do Tôn-Giáo về những vi-phạm quyền tự-do hành đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo tại Việt-Nam trước Quốc-Hội và Chính-Phủ Canada.

  Kính thưa Chư Quý vị,

           Khi được Đại-Hội tín-nhiệm và nhận lãnh trọng-trách ủy-thác, chúng tôi có tâm-nguyện cố-gắng hoàn-tất tối-đa những đề-án đã được Đại-Hội giao-phó. Hôm nay nhiệm-kỳ đã hết, tâm-nguyện đã thành, chúng tôi rất hân-hoan, thơ-thới được trở lại tâm-trạng an lạc của người tín-đồ bình-thường, thanh-thản, vui câu đạo-hạnh mà bấy lâu nay, vì bận-rộn việc giáo-sự, đã phải tạm gát qua một bên.

           Nhân dịp nầy, chúng tôi xin chân-thành cảm tạ Quý vị Cố-Vấn, Quý vị Trưởng-Ban, Quý BTS và BĐD thành-viên, Quý Đồng-đạo khắp nơi đã hợp-tác, hỗ-trợ, giúp-đỡ chúng tôi trong suốt thời-gian đảm-nhận trách-nhiệm điều-hành giáo-sự nhiệm-kỳ IV. Chúng tôi cũng xin cám ơn những vị bất-đồng chánh-kiến, quan-điểm, đường lối điều-hành giáo-sự của BTSTƯHN, không cùng hợp-tác, thẳng-thắn góp ý chỉ-giáo, cả đến việc chỉ-trích, nhục-mạ, phỉ-báng mà nhờ đó chúng tôi có dịp quán-chiếu chân-lý “nhân vô thập toàn” (trong đó có chúng tôi) và chiêm-nghiệm tâm-lý đời sống thường tình qua ý-niệm “tôn ti trật tự” của người cùng Đạo.

           Thay mặt Toàn-thể Trị-Sự-Viên Ban Thường-Vụ, Quý vị Phụ-Tá Đặc-Trách và Quý Ban Chuyên-môn của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PGHH Nhiệm-Kỳ IV, chúng tôi xin trân-trọng tuyên-bố mãn-nhiệm kể từ giờ phút nầy, ngày hôm nay 14 tháng 6 năm 2014.

           Trân-trọng kính chào và chúc Đại-Hội thành-công tốt đẹp để chúng ta sớm có được một  Ban Trị-Sự Trung-Ương nhiệm-kỳ V với thành-phần lãnh-đạo, chức-sắc có đầy đủ tài-năng đức-độ, đầy đủ kiến-thức giáo-lý và giáo-sử, đường-lối và lập-trường quốc-gia dân-tộc vững-chắc, có đầy đủ uy-tín, thời giờ để phục-vụ cho Đạo, xứng-đáng đại-diện cho Giáo-Hội PGHH ở Hải-Ngoại để điều-hành giáo-sự  trong sứ-mạng bảo-vệ và phát-huy Ðạo-Pháp.

           Xin Ơn Trên Thầy Tổ gia-hộ cho Toàn-thể chư Quý Vị luôn được thân tâm an lạc, đạo-tâm kiên-cố, đạo-quả sớm viên thành.

           Trân-trọng!

                                                               Nguyễn-Trung-Hiếu

                                                         Đại-Hội Đạo San José 14/6/2014

Toronto: Cuộc vận-động đặc-biệt với Chính-Phủ Canada về vấn-đề tự-do tôn-giáo và tù-nhân lương-tâm PGHH

posted Jan 29, 2012, 7:00 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Feb 1, 2012, 6:17 AM ]

         Liên Hội Người Việt Toronto đã hợp-tác tổ-chức Tết Cộng-Đồng Việt-Nam ngày Thứ Bảy 21-01-2011 (28/12 âm lịch) tại hội trường International Center, Mississauga từ 10 sáng và bế mạc lúc 10 giờ tối cùng ngày. Về phần văn nghệ giúp vui do nghệ sĩ thuộc Trung Tâm ASIA với các MC Nam Lộc và Thùy Dương đảm-trách.

         Có khoảng 10 ngàn đồng-hương từ Toronto và các vùng phụ cận tham-dự. Về phía quan-khách, có đầy đủ các cấp Đại-diện cho Chính-Phủ Liên Bang, Tỉnh Bang, và Thành Phố. Có khoảng một trăm khách được mời đã đến dự, trong đó khoảng 40 khách dự thuộc 3 cấp chính quyền nói trên. Phái đoàn đại-diện Chính-Phủ Canada có 6 Dân-Biểu dẫn đầu bởi Ông Jason Kenney, Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa (Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism), trong khi Chính-quyền Tỉnh Bang Ontario do Ông Dalton McGuinty, Thủ-Hiến (Premier of Ontario) dẫn đầu. Ngoài ra, còn có Lãnh-tụ của các chính đảng đối-lập cùng tham-dự.

         Phái-đoàn Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo có đồng-đạo Lê-Hữu-Chính, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận, được hướng-dẫn bởi đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại. Do sự sắp-xếp trước, Phái-đoàn PGHH đã có cuộc tiếp cận đặc-biệt với Ông Jason Kenney trước khi khai-mạc buổi lễ để trình-bày về thảm-họa đàn-áp các tín-đồ PGHH vì họ vận-động đòi-hỏi quyền tự-do hành đạo PGHH, là những nạn-nhận bị chính quyền CSVN tuyên án tù từ 3 năm đến 11 năm. Trong dịp nầy, BTS\TƯHN cũng đã đệ trình lên Chính-Phủ (CP) Canada danh-sách các tù-nhân lương-tâm PGHH với nhiều chi-tiết, trường hợp hai đồng-đạo Nguyễn-Văn-Lía và Trần-Hoài-Ân vừa bị tuyên án 5 năm và 3 năm tù, và đặc-biệt hơn nữa là bản án 11 năm của đồng-đạo Mai-Thị-Dung, hiện đang bị bệnh rất nặng trong tù. Trong Văn Thư gởi CP Canada (và lần trước với Bộ Ngoại-Giao Canada, ngày 04-7-2011), BTS\TƯHN thỉnh cầu Chính-Phủ Canada gây áp-lực, đòi hỏi Chính-Phủ VN trả tự-do lập tức, vô điều-kiện cho 3 đồng-đạo trên.

         Sau phần mở đầu diễn-văn Chúc Tết của Ông Bộ Trưởng (Đại-diện CP Canada) như thường lệ, Ông đã nói đến vấn-đề đàn-áp tôn-giáo tại VN, điển hình mới đây nhất là trường hợp của hai Ông Nguyễn-Văn-Lía và Trần-Hoài-Ân, và đưa tài-liệu cao lên để cho mọi người thấy (đó là hồ-sơ mà chúng tôi vừa cung-cấp cho Ông). Ông còn tuyên-bố trước cộng-đồng VN là CP Canada sẽ mở Văn Phòng Đại-Diện tại VN đặc-trách về vấn-đề tự-do tôn-giáo. Ông đã được đồng-hương hoan-nghinh nhiệt-liệt. Được biết, Ông Jason Kenney là vị Bộ-Trường có rất nhiều quyền hành (Very powerful Minister) của Chính-Phủ Canada, Ông Bộ-Trưởng có mở Văn Phòng riêng để tiếp cận với Cộng-Đồng VN tại Toronto (Ông là Dân-Biểu đại-diện thành phố Calgary, Alberta).

Phái-đoàn Chính-Phủ Canada và Phái-đoàn PGHH

Từ phải sang trái: Đ/Đ Lê-Hữu-Chính, Ông Jason Kenney (Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa), Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Ông Thẩm Phán (Judge) Ngô-Thanh-Hải và Phu-Nhân

Phái-đoàn Chính-Phủ Canada đang Chúc Tết Cộn-Đồng VN

Phái-đoàn Chính-Phủ Canada đang Chúc Tết Cộng-Đồng Việt-Nam  ngày Thứ Bảy 21-01-2012 (28/12 â.l) tại Toronto, dẫn đầu bởi Ông Bộ Trưởng Jason Kenney.

 

Phóng-viên đang phỏng vấn Ông Bộ Trưởng Jason Kenney

Phóng viên đang phỏng-vấn Ông Bộ-Trưởng Jason Kenney.

 

Boston: LỄ TRAO GIẢI TỰ DO TÔN GIÁO NGUYỄN KIM ĐIỀN 2011

posted Oct 29, 2011, 12:59 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Oct 29, 2011, 2:24 PM ]

Kính Quý Đồng-Đạo,

Chúng tôi trân trọng tường trình kết quả về chuyến đi nhận giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2011 thay mặt cho Đồng-đạo Nguyễn Văn Lía như sau:

Ngày 9/10/2011 vừa qua, Phái-đoàn Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo gồm có:

1. Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (BTS\TƯHN\GH\PGHH)

2. Trần Phú Hữu, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Washington DC và Vùng Phụ Cận, kiêm Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý BTS\TƯHN\GH\PGHH

3. Lê Hữu Chính, Phó Hội Trưởng NgoạiVụ Ban Trị Sự PGHH Toronto và Vùng Phụ Cận, Kiêm Phó Trưởng Ban Tài Chánh BTS\TƯHN\GH\PGHH

4. Nguyễn Duy Quang, Đồng-đạo PGHH tại Washington DC và Vùng Phụ Cận

    5. Và Quý Đồng-đạo PGHH tại địa phương (Boston).

đã đến Boston, Massachusetts, Hoa-Kỳ để nhận Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2011 thay mặt cho Đồng-đạo Nguyễn Văn Lía. Buổi Lễ có vào khoảng 400 đồng hương với rất đông quan khách từ nhiều tôn giáo, hội đoàn, truyền thông báo chí từ nhiều nơi khác nhau đến dự.

Buổi lễ hết sức trang trọng, khai mạc lúc 11 giờ trưa và bế mạc lúc 1:30 chiều.

Giải thưởng gồm có tấm bảng (30 cm x 23 cm  xin xem hình dưới đây) có ghi các dòng sau đây:

     GIẢI TỰ DO TÔN GIÁO NGUYỄN KIM ĐIỀN 2011

     Ông Nguyễn Văn Lía

     An giang, Việt Nam

     Do Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

     Long Trọng Trao Tặng

     Tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ

     Ngày 9 tháng 10 năm 2011

và hiện kim để trao cho đồng đạo Nguyễn Văn Lía.

Sau khi nhận giải thưởng, chúng tôi đã phát biểu cảm tưởng và cám ơn Ban Tổ Chức thay cho Đồng đạo Lía (xin xem bài đính kèm dưới đây), trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông và báo chí.  Buổi Lễ nhận giải được hoàn tất hết sức tốt đẹp.

Chúng tôi cũng đã liên lạc với thân nhân của Đồng đạo Lía về chi tiết việc gởi giải thưởng, và đang chờ quyết định của gia đình để chúng tôi thực hiện đúng theo nguyện vọng.

Thay mặt Đồng đạo Nguyễn Văn Lía và gia đình, chúng tôi chân thành cám ơn tất cả Quý Ân Nhân đã nhiệt tình đề cử Đồng đạo Nguyễn Văn Lía, và Ban Tổ Chức Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2011, Ban Thường Vụ Phong trào giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại đã chọn trao giải cho Đồng đạo Nguyễn Văn Lía và Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải.

Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo
 

Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2011

  

Đồng Đạo Nguyễn Văn Lía và Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2011

Kính thưa:

-     Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo

-     Ban Thường Vụ Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

-     Ban Tổ Chức Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2011

-     Quý Vị Đại Diện các Hội Đoàn

-     Quý Vị Đại Diện các cơ quan truyền thông và báo chí

-     Quý Vị Quan Khách

-     Quý Đồng Hương và Đồng Đạo.

Kính thưa Quý Vị,

         Đồng đạo Nguyễn văn Lía dấn thân đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo cho Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH), được vinh danh một giải thưởng rất xứng đáng nhưng Anh đang bị tù đày, có còn tự do đâu mà đi nhận giải!  Anh đã hy sinh đời sống cá nhân để phục vụ cho Đạo Pháp theo đúng khuôn mẫu của Đức Giáo Chủ PGHH:

             “Phận tớ xác phàm tớ đã dưng,

              Cúng dường cho Phật, Phật đành ưng.

              Dù cho gặp phải ngàn cay đắng,

              Cũng nguyện Đạo mầu sẽ chấn-hưng.” (trích bài Hiến Thân Sãi Khó)

         Với tinh thần “Con Một Cha” và được sự ủy quyền của đồng đạo Nguyễn Văn Lía và gia đình, Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH trân trọng thay mặt đồng đạo Lía để có đôi lời trong buổi lễ vinh danh và trao giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2011 của Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại.

         Trước hết, chúng tôi trân trọng cám ơn Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại và Ban Tổ chức Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2011 đã chọn trao giải cho Linh Mục Công Giáo Phêrô Nguyễn Hữu Giải thuộc Tổng Giáo Phận Huế, và Cư Sĩ Nguyễn Văn Lía thuộc Giáo Hội PGHH.  Đồng thời, cho chúng tôi có cơ hội phát biểu những tâm tư, nguyện vọng của đồng đạo Nguyễn Văn Lía, một anh hùng đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo nói chung và  PGHH nói riêng.

Kính thưa Quý Vị,

         Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, niềm tin tôn giáo vẫn là chỗ dựa tinh thần cho nhân dân và luôn bên cạnh những bước thăng trầm của dân tộc.  Thế nhưng, từ khi chế độ Cộng sản toàn trị được áp đặt lên nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản VN đã bác bỏ vai trò của tôn giáo, xem tôn giáo như thuốc phiện ru ngủ nhân dânhay kẻ thù của giai cấp vô sản!”   Do đó, vai trò của tôn giáo trong đời sống tinh thần, văn hóa, đạo đức không còn thể hiện tích cực được nữa.  Sau năm 1954 ở Miền Bắc và sau năm 1975 tại Miền Nam, nhiều tu sĩ các tôn giáo bị chết hay bị cầm tù trong các trại cải tạo, giáo dân bị phân biệt đối xử, tài sản của các tôn giáo bị tịch thu đến nay vẫn chưa hoàn trả!  Nhà cầm quyền tổ chức lực lượng an ninh tôn giáo và nhiều cơ quan chuyên trách xâm nhập vào các tôn giáo để tìm mọi cách lũng đoạn, làm suy yếu và làm biến chất tôn giáo.  Đồng thời, Đảng đã hạn chế hay tước đoạt luôn các hoạt động xã hội và nhân đạo của tôn giáo.  Điều nầy đã làm tê liệt các Giáo hội, khiến xã hội Việt Nam như chết lịm, tầng lớp dân nghèo bị thiệt thòi, vì tôn giáo bị đặt bên lề xã hội.

         Giờ đây, nhân loại đang bước vào thời đại toàn cầu hóa với sự phát triển vô cùng sinh động về phương diện kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nhất là phương diện chính trị, theo chủ trương đề cao dân chủ và tôn trọng nhân quyền, từ đối đầu tranh chấp chuyển qua đối thoại hợp tác, xóa bỏ những đau thương của thời kỳ chiến tranh lạnh hãi hùng trước đây, xóa bỏ những chế độ độc tài như ở Tunisia, Ai Cập, và gần đây nhất là tại Libya.

         Mặc dù Việt Nam cũng đang hội nhập dòng chảy kinh tế toàn cầu, đang thu hút đầu tư và viện trợ từ những quốc gia tự do dân chủ Tây phương, khiến nền kinh tế đất nước có những tiến bộ tương đối khả quan.  Tuy nhiên, những tiến bộ về kinh tế vẫn chưa thể bảo đảm cho đất nước chúng ta thoát khỏi những vấn nạn hết sức nghiêm trọng như nhân quyền và dân quyền bị xâm hại khắp nơi, các giá trị tinh thần tín ngưỡng bị phế bỏ, môi sinh trở nên tồi tệ, giáo dục không có mục tiêu chân thực, chiến lược đúng đắn nên không sản sinh được nhân tài cho đất nước, lối sống văn hóa bị biến thoái có nguy cơ làm băng hoại nền văn hiến lâu đời của dân tộc ta.  Cộng vào đó là nạn tham nhũng lộng hành tàn phá quốc gia, thói đặc quyền cấu kết với đặc lợi chiếm đoạt tài sản của nhân dân và của đất nước, lối sống hoang phí và sa đọa trên sự đau khổ nghèo đói của đồng bào, sự dối trên lừa dưới khá phổ biến trong xã hội, khiến niềm tin dân chúng suy kiệt, năng lực quốc gia suy yếu, thực lực quốc phòng lạc hậu, lãnh thổ quốc gia do tiền nhân bao đời dày công bồi đắp đang bị bá quyền Bắc phương từ từ chiếm đoạt và khai thác tài nguyên.  Đây là một dã tâm có thể gây thảm họa đau thương khôn lường cho con cháu chúng ta trong một tương lai gần kề!

         Để trả lại vai trò của Tôn Giáo trong việc khôi phục các giá trị đạo đức tinh thần của dân tộc, tận dụng được mọi cơ hội phát triển đất nước, đoàn kết được toàn dân hầu ngăn chặn mọi đe dọa đến sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi cho rằng không còn con đường nào khác ngoài con đường khẩn cấp dân chủ hóa thực sự.  Chỉ trong một xã hội tự do dân chủ, nhân dân mới phát huy được sáng kiến và năng lực phong phú, phát triển toàn diện đất nước.  Chỉ thông qua một cuộc tổng tuyển cử tự do, công bằng mới hình thành một nhà nước đại diện cho toàn dân, mới bảo đảm sản sinh được những người cầm quyền có trí, có tâm, có tầm, có dũng, đảm đương được sứ mệnh mà nhân dân phó thác, biết đặt quyền lợi của dân tộc trên tất cả.  Có thế thì tham vọng bá quyền Bắc phương mới bị vô hiệu hóa!  Đồng thời, với hơn ba triệu con dân Việt khắp nơi đang làm việc tại các nước tiên tiến nhất; với nguồn nhân lực, tài lực và lòng yêu nước của họ, tức thì sẽ hồi hương trở về chung tay xây dựng lại Quê hương mà không cần chờ một nghị quyết nào kêu gọi.  Đây là sự đòi hỏi sống còn của dân tộc, cần phải khẩn cấp thực hiện; nếu chần chờ thì cái giá rất đắt phải trả cho sự muộn màng, và chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Đó là lẽ công bằng của lịch sử xưa nay!

Kính thưa Quý Vị,

         Những tâm tư, nguyện vọng của đồng đạo Nguyễn Văn Lía đã được biểu hiện qua các hành động tranh đấu bất bạo động, tích cực của Anh, nên nhiều lần Anh đã bị vào tù ra khám, bị tra tấn, đánh đập, hành hạ một cách dã man; cụ thể là Anh hiện đang bị biệt giam gần sáu tháng qua mà thân nhân không được gặp mặt.  Nhưng không vì thế mà làm Anh thối chuyển, Anh luôn luôn kiên quyết giữ vững lập trường tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng, tự do sinh hoạt tôn giáo của PGHH, một quyền căn bản của con người.  Anh đã hy sinh đời sống cá nhân của mình để bảo vệ cho sự sinh tồn của Đạo Pháp, quyết giữ Đạo chờ Thầy.

Kính thưa Quý Vị,

         Chính vì vậy, đồng đạo Nguyễn Văn Lía rất xứng đáng được trao tặng Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Ðiền 2011 cao quý nầy.  Ðây là một vinh dự lớn lao không chỉ cho cá nhân đồng đạo mà còn là niềm hãnh diện chung của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.  Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH rất hân hạnh được đại diện đồng đạo Nguyễn Văn Lía để nhận lãnh giải thay và trao lại cho đồng đạo.  Chúng tôi cũng mong rằng những lời kêu gọi của đồng đạo Lía sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa.

         Nguyện cầu ơn Trên hộ trì cho Quý vị được dồi dào sức khỏe, luôn an vui, và sớm có được những quyết định lịch sử sáng suốt, hành động cụ thể, tốt đẹp cho đất nước Việt Nam.

         Trân-trọng cám ơn, và kính chào Ban Tổ-chức và Chư Liệt vị.

Nguyễn Trung Hiếu

(Boston, ngày 9/10/2011)
  
 

1-3 of 3